Vellykket påfyllsdag for lærere

Et mylder av folk i en gang.

Skriving i alle fag var tema på årets Profesjonskonferanse ved campus Vestfold.


Foto: Linda Lyngstad

Se bilder fra Profesjonskonferansen 2017

Der fikk deltakerne innblikk i hvordan læreren kan skape engasjement for sidemålsskriving, hva elever kan og ikke kan når det gjelder argumentasjon, hvordan jobbe med digital bildebok, selvbiografisk skriving, rammer for tekstskaping, andrespråksskriving, tekstvurdering og hvordan komponere et skriveforløp.

Operasanger Marius Roth Christensen åpnet dagen med stor patos, og skriveforsker Kjell Lars Berge gav forsamlingen en påminner og hvorfor skriving er så viktig. Berge pekte også på hva slags skriveundervisning som faktisk virker og hvordan man bør jobbe for å få til dette.

Inspirasjon til glede

Hele salen varmet oppskrivemuskelen i fellesskap med listeskriving, fabulering om hva gjøken har å si om barneoppdragelse, og hva en redutt egentlig er, for bare å nevne noe.

Barne og ungdomsbokforfatter Sverre Henmo demonstrerte hvordan han tenker for å treffe målgruppa, og minnet om at den voksne må skrive noe som er «sant fra alle kanter». Dagny Holm understreket skillet mellom fakta og fiksjon i sine fagbøker for barn. Og til slutt fikk vi slampoesi som vekket salen og manet til konkurranse mellom deltakerne. I løpet av en time ble det produsert stunt-tekster som ingen skulle tro at lærere hadde innabords en onsdag ettermiddag.

Profesjonskonferanse også i 2018

Allerede nå kan vi røpe at det blir ny Profesjonskonferansen i september 2018. Følg med, datoen kommer.