Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi

40

Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi

Instituttets studietilbud Ansatte ved instituttet

Studieprogram

Bachelor/Ingeniørutdanninger:

  • Byggdesign, vanlig og Y-vei
  • Maskinteknisk design, vanlig og Y-vei
  • Plan og infrastruktur, vanlig og Y-vei
  • Ren energi og prosessteknologi, vanlig og Y-vei
  • Tresemester - ingeniørutdanning for de som mangler realfagskurs. De tar du  sommer før studiestart og i høstsemesteret.

Master:

  • Process Technology, heltid og nett/deltid
  • Energy and Environmental Technology, heltid og nett deltid

Ph.d.:

  • Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk

Forskning

Instituttets satsningsområder innen forskning er:

Her ligger oversikt over alle ansattes publiseringer i Cristin.

Samarbeid

Vi har et utstrakt samarbeid med en rekke av de store industriselskapene i Norge.

En film fra International Energy Industri Agency er en god illustrasjon på hva vi jobber med innen energiforskning og digitalisering.