Jernbanedagen 2017

Fra presentasjonsstandene
Flere eksterne aktører fra jernbanesektoren var tilstede og presenterte seg for studentene (Foto: Thomas Pettersen)

Mandag 30 oktober ble den årlige Jernbanedagen arrangert på campus Porsgrunn for ingeniøsstudenter med jernbaneteknikk som valgemne i 5 semester.


Arrangementet er en av aktivitetene som gjennomføres som en del av samarbeidsavtalen mellom Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM), Jernbanedirektoratet og Bane NOR.
 
Flere eksterne aktører fra jernbanesektoren var tilstede og presenterte seg selv, flere spennende og store prosjekter de arbeider på, og bedriftenes fremtidige kompetansebehov.

Samferdsel og Jernbane er et politisk satsingsområde og dette kommer tydelig frem ved at rammene til jerbaneformål er økt fra 170 milliarder kroner i inneværende NTP til 320 milliarder kroner i Nasjonal Transportplan 2018-2029.

Dagen ble avsluttet med mingling hvor studentene kunne komme i bedre kontakt med bedriftene som deltok.

Studentene hadde fokus på aktuelle problemstillinger og samarbeidsmuligheter for bacheloroppgaver som skal skrives til våren og fremtidige karrieremuligheter.