Institutt for realfag og industrisystemer

40

Institutt for realfag og industrisystemer

Instituttets studietilbud Ansatte ved instituttet

Studieprogram

Bachelor/Ingeniørutdanninger:

  • Dataingeniør
  • Elektroingeniør
  • Produktutvikling, maskiningeniør
  • Tresemester - ingeniørutdanning for de som mangler realfagskurs. De tar du  sommer før studiestart og i høstsemesteret.

Master:

  • Master i Systems Engineering, industrimaster
  • Master i Systems Enginering, deltid
  • Master i Systems Engineering with embedded systems
  • Master i Systems Engineering med industriell økonomi
  • Lektorutdanning i realfag 

Forskning

Instituttet har en omfattende forskningsaktivitet. Du finner oversikt over alle ansattes publiseringer i Cristin.

Instituttets satsningsområder innen forskning er:

Regionalt samarbeid

Vi har et utstrakt samarbeid med en rekke av de store industriselskapene i Norge.