Institutt for realfag og industrisystem

40

Institutt for realfag og industrisystem

Instituttets studietilbud Ansatte ved instituttet

Studieprogram

Bachelor/Ingeniørutdanning:

Master:

Forsking

Instituttet har ein omfattande forskingsaktivitet. Du finn oversikt over alle tilsette sine publiseringar i Cristin.

Instituttets satsningsområder innan forsking er:

Regionalt samarbeid

Vi har eit utstrakt samarbeid med ein rekke av dei store industriselskapa i Noreg.