Bli med Eirik inn på mikro-nano-laben

I bachelorprosjektet sitt jobber Eirik med mikromekaniske kretser, som skal fungere i høyere temperaturer enn vanlig elektronikk.


- Slike kretser kan bruke til f.eks å utforske solsystemet eller jordas indre, sier Eirik. 

Moderne laboratorier og bra forelsere, er noe av det han synes er bra med å studere mikro- og nanosystemteknologi på HSN.

-
Vi har ganske små klasser, og er en sammensveiset gjeng. 

På campus Vestfold jobber studentene i avanserte laboratorier.

Professor Einar Halvorsen sier det er viktig at studentene får prøve seg:

- Å utføre eksperimenter er en viktig del av det å drive forskning.  Dersom de skal kunne konstruere noe som ingeniør, må de dessuten vite hvordan fremstillingen foregår.  Det å kunne fremstille noe, er også viktig i seg selv.