HSN arrangerer X-mas Lecture

Baard Røsvik om spennende oppgaver i framtiden.
Baard Røsvik om spennende oppgaver i framtiden. Foto: Ragne Hvidsten

I snart 200 år har de fremste vitenskapsmenn holdt juleforelesninger i England. Nå har HSN tatt det tradisjonsrike arrangementet til Norge.


Over 500 elever fra alle årstrinn på Kongsberg videregående skole og 120 elever fra 2. året på Bø videregående skole har i de siste dagene fått gleden av å være med på X-mas Lecture hos Høgskolen i Sørøst-Norge.

I selskap med Attenborough og Sagan

Hensikten med Christmas Lecture er å gi unge folk innsikt i viktige vitenskapelig felt.  Det er tradisjonelt noen av de fremste forskere og forelesere som blir bedt om å holde slike foredrag, slik som David Attenborough, Carl Sagan og Richard Dawkins. Også høyskolen lette blant sine beste folk når foredragsholdere skulle finnes.

I Kongsberg holdt Johannes Kleppe foredraget "Koder og mønstre. Kan vi stole på nettbanken? Kleppe er førsteamanuensis på dataingeniørstudiet. I tillegg spurte HSNs FoUI-ekspert Baard Røsvik om det er noen spennende oppgaver igjen etter kunstig intelligens, selvkjørende biler og smarte hus.

I Bø valgte HSN å vise fra mangfoldet av studier gjennom 7 korte foredrag om temaer så forskjellige som:

  • Code-Switcing, v/førsteamanuensis på engelskstudier, Øystein Heggelund
  • trening og helse, v/ førsteamanuensis på idrettsvitenskap, Solfrid Bratland Sanda
  • det norske språket, v/førsteamanuensis i norsk, Evy Beate Tveter
  • statsbudsjett, v/førsteamanuensis på økonomistudier, Lars Håkonsen
  • mobilapper, v/høyskolelektor Jon Kvisli på IT og informasjonsstudier
  • genetikk v/ førsteamanuenis Mona Sæbø på studier i natur og miljø og 
  • juletradisjoner v/førsteamanuensis på Kultur og ledelse, Herleik Baklid. 

Bilde av foreleser Herleik Baklid

Fikk ideen fra egen studietid

Ideen til en norsk variant av Christmas Lecture var det Olaf Hallan Graven som hadde. Graven er instituttleder for ingeniør- og realfagstudier i Kongsberg. Som doktorgradsstudent ved Abartay University i Skottland ble han kjent med Christmas Lecture-tradisjonen og foreslo å arrangere tilsvarende i Norge:

 - Vi har dyktige forskere og forelesere som kan enormt mye innenfor interessante fagfelt. Flere burde få glede av dette enn de som studerer og jobber på høyskolen. Jeg mener også det er viktig å vise fram campus og studier for elever på nærliggende videregående skoler. Det er ganske mange der som ikke er kjent med hva vi jobber med og hvordan vi har det på campus. Christmas Lecture er en ypperlig anledning til å vise fram akkurat det. 

Først i Norge?

Graven kjenner ikke til andre institusjoner i Norge som inviterer til Christmas Lecture. Et raskt søk på nettet ga heller ikke noe resultat, så kanskje er Høgskolen i Sørøst-Norge første utdanningsinstitusjon i Norge som viderefører en variant av denne tradisjonen fra England.  

I England er foredragene rettet inn mot 10 - 12-åringer og det er oftest én foredragsholder og ett tema. Arrangementsansvarlig på Kongsberg har vært Merete Ræstad og hun forteller at instituttet valgte å gjøre det litt annerledes på Kongsberg:  

 - Vi ønsket å nå dem som snart skal gjøre et utdanningsvalg og da ville vi vise fram litt mer enn bare ett fagområde. Dette håper vi kan bli en fast tradisjon på Kongsberg. Neste år kan vi kanskje utvide med flere typer foredrag og hvem vi inviterer.  

Fornøyde elever

Etter X-mas Lecture i Bø fortalte lærere fra Bø videregående om svært fornøyde elever. 

I en av pausene fikk vi en kort prat med Amalia, Andrine, Lene, Grethe og Nora. De syntes forelesingene så langt var veldig bra:

-Dette har vært lærerikt og interessant. Det har vært veldig fint å få vite litt om om hva som skjer på høyskolen, og å få en smakebit fra mange fagområder.  Særlig var det gøy å høre forelesingen om engelsk. Vi kjente oss godt igjen i det foreleseren sa om å bruke både norsk og engelsk i samme setning. Han hadde mange gode eksempler og det var gøy med Kahooten. 

Bilder av fem elever fra Bø videregående

Christmas Lecture

De første Christmas Lecture-forelesingene ble holdt i England i 1825, ved Royal Institute. Forelesingene presenterte vitenskapelige tema til «vanlige folk» og kanskje helst til de unge.

Siden 1936 har X-mas Lecture vært sendt på BBC og det har vært verdens fremste vitenskapsmenn som har holdt forelesingene – gjerne på en lettfattelig og underholdende måte.