HSN partner i nytt EU kapasitetsbyggingsprosjekt - NanoEl

Prosjektgruppen NanoEl samlet. Foto.

Prosjektet NanoEl skal utvikle nettbaserte kurs innen mikro- og nanoteknologi, og gjøre de tilgjengelige for hele 11 universiteter i både Europa og Asia.


Ved å dele kunnskap skal partnerinstitusjonenes utdanningstilbud fornyes og moderniseres, samtidig som de arbeider mot gjensidig godkjenning av hverandres kurs. Målet er å gi fremtidige studenter de mest relevante ferdigheter og kompetanse på dette feltet, slik at vi dekker industriens behov for kompetanse og kan rekruttere gode forskere innen mikro- og nanoteknologi. For de involverte institusjonene vil dermed utdanningstilbudet innen fagfeltet bli vesentlig bredere enn hva den enkelte har kapasitet til på egenhånd. Et tyvetalls kurs på masternivå skal gjennom NanoEl prosjektet gjøres tilgjengelig via nett og dermed tilrettelegge for virtuell mobilitet av studenter og lærere/forskere.

Prosjektet koordineres av Technical University of Sofia, Bulgaria. Høgskolen i Sørøst-Norge og Politecnico di Torino, Italia er de europeiske partnerne. Videre er det to partnere fra henholdsvis Israel (Tel Aviv University og Bar Ilan University), Malaysia (University of Malaya og University Tunku Abdul, Rahman), Kina (University of Chinese Academy of Science og Chongqing Technology and Business University) og India (University of Mumbai og NIIT University). Fra HSNs side ledes prosjektet av førsteamanuensis Kristin Imenes, IMS. Prosjektet finansieres av EU gjennom Erasmus+ Capacity Building in Higher Education og forventes å være ferdig høst 2019.

Første prosjektmøte ble avholdt 19.-20. januar 2017 hos Sofia Technical University, Bulgaria hvor alle 11 partnere var representert.

Du kan lese mer om NanoEl på prosjektets egen nettside: http://nanoel-asia.eu

Logo-samarbeidsprosjekt

This Web page reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.