Ingeniørene næringslivet vil ha

Simen Moe og Eirik Fallrød, Aker Solutions, og Jenny C. N. Johansen, Nexans i deres første år på Industriakademi.
Simen Moe og Eirik Fallrød, Aker Solutions, og Jenny C. N. Johansen, Nexans i deres første år på USN Industriakademi.

Vi tar industrien inn i akademia og akademia inn i industrien.


Tekst og foto: Elin Svilaas. Godt Sagt.

I vårt treårige masterprogram er studentene ansatt femti prosent i en bedrift, samtidig som de studerer. Ukebaserte samlinger gjør at studentene kan jobbe hvor som helst i hele Skandinavia, og samtidig studere på USN.

USN Industriakademi har avtaler med til sammen 30 norske og internasjonale bedrifter. Nå er akademiet på jakt etter flere partnerbedrifter.

Vinn-vinn for alle

– Industriakademiet er viktig for industrien. Akademiet får mer praksis inn i utdanningen, og på denne måten utdanner vi etter næringslivets behov. Forskningen blir mer global, og studentene går raskere i jobb, sier CEO i Kongsberg Gruppen, Geir Håøy.

Næringslivet er med på å påvirke utdanningen. Industrimasteren utvikles og gjennomføres i nært samarbeid med næringen det utdannes for. Reelle caser fra den enkelte bedrift og student tas med inn i klasserommet.

– Vi kan hjelpe til med å utvikle talenter samtidig som vi får oppdatert kunnskap vi kan dra nytte av, sier partnerbedrift TechnipFMC.

– De fleste bedriftene ansetter studentene etter endt utdannelse, kandidatene kan fra dag én levere på jobb og bedriftene har vært med på å forme sin egen masterkandidat, sier Silja Sverreson, prosjektleder i USN Industriakademi.

Studentprosjekt ble satsningsprosjekt i bedriften

Semcon Devotek har hatt 11 industrimasterstudenter siden oppstart av programmet. Flere av disse jobber med et autonomt snøbrøytesystem som skal brukes på flyplasser. I mars skal to brøytebiler for første gang demonstrere autonom kjøring i koordinasjon. Prosjektet har vært et studentprosjekt siden 2013, men utviklet seg til å bli et stort satsningsprosjekt i bedriften. 

Bilde av idustrimasterstudenter

– Det er spennende å være i en reell ingeniørjobb som en integrert del av masteren. Jeg tilegner meg kunnskap fra skolen som jeg kan bruke direkte i jobben, men også motsatt. Det er en helt unik mulighet for oss ingeniører, sier Malin Guntveit, andre års industrimasterstudent.

– Den største utfordringen er å ikke ignorere studentenes naivitet, sier mentor JoséStudent med minibrøytebil Pinto i Semcon Devotek.

– Denne naiviteten gir vekst til kreativiteten som vi trenger for å utvikle fremtidens teknologi. Mitt fokus er å alltid finne potensialet fra alle initiativene som kommer fra studentene. Jeg prøver å gjøre dem til en del av Semcon familien fra dag én, sier Pinto. 

Utdanninger i Kongsberg, Horten og Porsgrunn

Siden 2006 har USN Industriakademi utdannet masterstudenter i Kongsberg, innen Systems Engineering. Industrimastermodellen har nå blitt utvidet til andre masterutdanninger i Vestfold og Porsgrunn.

7Sense er første industrimaster-bedrift i Horten:

– Vi trenger flere folk, og i tillegg får vi muligheten til å forme en masterkandidat, og har tre år til å gjøre det på!, sier daglig leder Frode Stensaa i 7Sense som skal ha en masterstudent i mikro- og nano systemteknologi til høsten.

Finansieres gjennom Kunnskapsdepartementet

USN Industriakademi finansieres gjennom Kunnskapsdepartementet.

– Denne studiemodellen setter et eksempel. Jeg er sikker på at det vil komme mange suksesshistorier fra studentene på USN Industriakademi, sier statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet.

– Samarbeid mellom arbeidslivet og akademia, både på institusjons- og studieprogramnivå, legger til rette for høyere kvalitet og mer relevans i utdanningene. Industrimasteren ved Høgskolen i Sørøst-Norge er et fremragende eksempel på dette. NHO ønsker flere slike tilbud velkommen, sier kompetansedirektør Are Turmo i NHO.

På jakt etter flere bedrifter

Industriakademiet er på jakt etter flere bedrifter som kan ansette studenter. Studentene skal jobbe som ordinær ansatt i bedriften. Hvilken type jobb avhenger av hvilken disiplin de har fra sin bachelorgrad.  

Er dette noe for din bedrift? Les mer om USN Industrimaster og ta kontakt med Silja Sverreson; silja.sverreson@usn.no eller på telefon 932 54 077.

Malin med mentpr Jose Pinto

Fakta

USN er Norges største høyskole målt i antall studenter, og større enn flere av landets universiteter.

Siden 2006 har USN Industriakademi utdannet masterstudenter i Systems Engineering på Kongsberg.
 

Fra høsten 2018 tilbys masterutdanninger innen:

Mikro- og nanosystemteknologi og Maritim ledelse i Horten.

Industriell IT og Automatisering i Porsgrunn.

Systems Engineering i Kongsberg.


Fra høsten 2019 planlegges det å etablere flere programmer:

Management Information System
Technology and Innovation Management
Revisjon
Optometri
Embedded Systems.


Foreleserne på akademiet kommer fra USN, NTNU, Stevens Institute of Technology i New Jersey og Twente University i Enschede, samt industrien, deriblant tidligere toppledere