Starter ingeniørstudiet med koding

Alle nye ingeniørstudenter på Kongsberg gikk rett på intensivkurs i programmeringsspråket Python etter studiestart. – Veldig motiverende, sier Alina og Jo. Foto
- Vi kommer tidlig i gang med noe vi skal holde på med videre, sier Alina og Jo.

Alle nye ingeniørstudenter på Kongsberg gikk rett på intensivkurs i programmeringsspråket Python etter studiestart. – Veldig motiverende, sier Alina og Jo.


Tekst og foto: Jan-Henrik Kulberg

- Jeg har prioritert ned noen av fadder-aktivitetene for å satse på dette. Det er nytt, men veldig fint. Jeg sitter og jobber med koding på kveldene, og vi har allerede startet med å lage enkle spill, sier Alina Steshenko fra Nordkapp. Hun er fersk datastudent og tok nettbasert forkurs i fjor.

- Det var hardt å motivere seg alene. Jeg merker stor forskjell. Å jobbe i gruppe er veldig motiverende.

Space Invaders

Medstudent Jo Mathisen fra Kongsberg beskriver intensivkurset som «en kjempeløsning».

- Vi kommer tidlig i gang med noe vi skal holde på med videre, også er det veldig positivt å få bakt det inn i fysikk og matte. Kurset går fra null programmerings-kunnskap, til å kunne forstå hva som skjer i koden til spillet Space Invaders.

Alle førsteklassene sitter sammen, og mikses på tvers av linjer. Opplegget veksler mellom øvelser og forelesninger. Til slutt er det prosjektpresentasjon.

Førsteamanuensis Ingerid Fossum. Foto
Kvalitetsarbeid etter Studiebarometeret

- Hovedideen er å innføre programmering og simulering i realfagene. Vi vil at studentene raskt skal kunne få en følelse av å bruke matematikk i praksis. Å være sterk i matematikk er en nøkkel til å gjennomføre ingeniørstudiet og være faglig sterk.  Samtidig er det et stort sosialt aspekt ved det. De blir raskt kjent på tvers av linjer og får prøvd seg i grupper, sier Ingerid Fossum, programkoordinator for ingeniørutdanningene på campus Kongsberg (bachelor). 

Hun har de siste årene jobbet mye med å følge opp studentenes tilbakemeldinger gjennom Studiebarometeret. Den nasjonale målingen viste at det var mye som kunne gjøres for å heve fagnivået og tilfredsheten til ingeniørstudentene på Kongsberg.

Snakket med alle studentene

Hun har snakket personlig med alle første - og andreklassingene i fjor. Hun har vært inne i alle klassene, presentert resultatene fra Studiebarometeret og gitt studentene gruppearbeid.

- Jeg ba dem se fremover. Hvor skal vi? De har gitt meg masse data, som jeg har startet med å systematisere. Det er fortsatt mye vi kan gjøre.

- Hva peker seg ut?

- De er blant annet opptatt av det sosiale. Det som foregår studentene i mellom, men også forholdet til forelesere og administrasjon. Det er enklere å stille spørsmål til en professor som du føler du kjenner litt, sier Fossum. 

Et av resultatene ble «Førsteårsseminaret» som ble arrangert for første gang september i fjor, og gjentas i år. Der inviteres alle nye ingeniørstudenter i Buskerud og Vestfold på samling på Tjøme. 

Førsteårsseminaret: "Ferske ingeniørstudenter møttes"

- Evalueringen i etterkant viste at de var veldig fornøyd med innholdet, sier Fossum.

Ferske ingeniørstudenter på seminar. Foto

Kartla frafall og gjennomstrømming

- Før den siste fusjonen startet vi «Frafalls -og gjennomstrømmingsprosjektet» på fakultetet. Målsettingen var å gjøre studentene bedre, å gjøre de ansatte bedre og å heve innholdet i studiene.

- I det prosjektet ble oppfølging av Studiebarometeret en naturlig del. I fjor hadde vi workshops der vi inviterte inn forelesere, studiekoordinatorer og studentene. Vi gjorde SWOT-analyser og skaffet oss et bredt datagrunnlag. I tillegg hadde daværende dekan og jeg oppfølging med studentrepresentanter. Resultatet ble flere tiltakspunkter og forslag til innsatsområder, forteller Fossum.

Noen av grepene som er gjort på Kongsbergs ingeniør-studier

 • Sosiale aktiviteter. Vafler og quiz i Dronesonen med egen Facebookside.
   
 • Informasjonsbrosjyre for hver linje ved studiestart. Inneholder blant annet program for første uke, kursinfo, kontaktpersoner og aktivitetsplan for høsten. Se eksempel (pdf)
   
 • Klistrelapper med fargekoder ved studiestart gjorde det enklere å bli kjent, og viste fagansatte hvilke studenter som var «deres»
   
 • Felles sesjon med instituttleder om forventninger og overgang fra videregående skole. Livet som student, krav og forventninger.
   
 • Fokus på at studentene føler seg sett og hørt. Minske avstand mellom den akademiske staben og studentene. 
   
 • Mer bruk av alternative undervisningsformer. 
   
 • Omlegging av undervisningen i programmering. Mer undervisning sammen og flere praktiske øvelser.

Ta ingeniør-utdanning på HSN

Vi tilbyr ingeniørstudier på Kongsberg, i Vestfold og Porsgrunn.  Se oversikten over våre ingeniør-utdanninger her.