Denne 27-åringen er HSNs nye FoUI-ekspert

FoUI-ekspert HSN Ringerike Management Information Systems Theodor Henriksen. foto.
Velkomsttale: Prorektor Nils Kristian Bogen uttrykte stor fornøyelse med å kunne ønske Theodor Henriksen velkommen til HSN. Foto: Stian Kristoffer Sande.

Theodor Henriksen fra Sopra Steria skal fremover jobbe sammen med fagmiljøet innen Management Information Systems for å løse digitale utfordringer næringslivet står overfor.


Torsdag 1. mars signertes avtalen mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Sopra Steria som gjør Theodor Henriksen til HSNs seneste tilskudd av FoUI-eksperter. Henriksen tilknyttes Institutt for økonomi, markedsføring og jus innen fagområdet Management Information Systems. Signeringen foregikk på campus Ringerike, der prorektor Nils Kristian Bogen, deler av fagmiljøet fra HSN Handelshøyskolen og representanter fra Sopra Steria var samlet.

FoUI-ekspert HSN Ringerike Management Information Systems Theodor Henriksen. foto.

– God «match»

– Henriksen blir vår første FoUI-ekspert på campus Ringerike, så dette blir veldig spennende å følge med på, sa Bogen til forsamlingen under markering av avtalesigneringen. 

Prorektoren understreket at signeringen er godt forankret i HSNs målsetting om å være Norges mest arbeidslivsintegrerte universitet.

– Derfor sikter vi oss inn mot gode, dyktige brobyggere som binder HSN og næringslivet tettere sammen.

Hovedpersonen selv har vært tilknyttet Sopra Steria siden 2014, og har blant annet løst oppdrag for Telenor, Hydro og Sparebank 1 på vegne av selskapet.

– HSN og Sopra Steria er etter min mening en svært god «match» fordi vi har overlappende interessefelt, god kunnskap og evne til gjennomføring, sier Henriksen. 

FoUI-ekspert HSN Ringerike Management Information Systems Theodor Henriksen. foto.

– Komplimentere snarere enn å konkurrere

27-årige Henriksen sier han gleder seg til å begynne i sin nye rolle, og tror hans fortsatt ferske erfaringer fra akademia blir nyttig å ta med seg inn i rollen som FoUI-ekspert.

– Jeg gjorde meg ferdig med studiene i 2015 og gikk deretter over til arbeidslivet. Verden er større en studiene, og det finnes så mye kompetanse som komplementerer min kunnskap, forteller Henriksen.

– Min erfaring tilsier at en kultur preget av proteksjonisme er risikabelt, mens når man fremmer tverrfaglighet og deling styrkes alle parter. Betydningen av å forstå hverandres kompetanse og snarere komplimentere heller enn å konkurrere er utrolig viktig og verdifullt for å kunne utvikle seg. Jeg er derfor veldig takknemlig for tilliten jeg blir vist ved at jeg får lov til å bidra til nettopp denne viktige utvekslingen av kunnskap mellom Sopra Steria og HSN.

FoUI-ekspert HSN Ringerike Management Information Systems Theodor Henriksen. foto.

Innsikt i dagens utfordringer

Karen Stendal, førsteamanuensis og leder av forskningsgruppen Management Information Systems, sier det var i oktober 2017 at HSN og Sopra Steria først opprettet kontakt.

– Sopra Steria har en enorm kontaktflate, så vi har ansett dem som en attraktiv samarbeidspartner. Etter at jeg holdt en presentasjon om vårt FoUI-ekspertsamarbeid for selskapet, ble dette tatt videre inn i organisasjonen.  Ledelsen i Sopra Steria var positiv, og dermed begynte jakten på interesserte medarbeidere. Det er med glede at vi nå får med oss Henriksen på laget.

Stendal sier gleden kommer av innsikten Henriksen kan gi HSN innen de utfordringer næringslivet står overfor i dag.

– På IT og informasjonssystemsiden har utviklingen alltid gått veldig fort, og det kan være utfordrende å kjenne til de reelle problemene som eksisterer om man ikke har et tett samarbeid med næringslivet. Henriksen blir et viktig bindeledd ettersom han sitter i en posisjon der han har oversikt over hvilke problemstillinger næringslivet sliter med å løse i dag, og som vi dermed bør forske mer på. I tillegg er han er en energisk type som jeg tror vil bidra til å skape et godt miljø i forskergruppen.  

FoUI-ekspert HSN Ringerike Management Information Systems Theodor Henriksen. foto.

Empatisk side ved teknologi

På spørsmål om hvilke utfordringer Henriksen mener er de største i dag, peker han på usikkerhet for digitaliseringens innvirkning på både næringslivet og samfunnet.

– Mange bedrifter har en teknologisk arv som tynger dem. De baserer seg på systemer som er utviklet tidlig, og over lang tid. Heller enn å ta vekk, legger man til, og denne tekniske arven tror jeg vil skape meget store utfordringer i en tid hvor globale og nybyggede digitale tjenester konkurrerer på lik linje.

Samtidig mener HSNs nye FoUI-ekspert at bedrifter også må tenke på den empatiske siden ved teknologi.

– Midt opp all utviklingen må man huske på mennesket som skal bruke teknologien. Selv om teknologi i større grad vil benytte annen teknologi, vil det fortsatt være mennesker som påvirkes ett eller annet sted i løpet. Vi kan ikke bare snakke løsrevet om innovasjon uten å forstå hva slags innvirkning det vil ha på menneskene rundt. Det man gjør må ha et formål, så det holder ikke bare å digitalisere for digitaliseringens skyld.

Sopra Steria

 • Internasjonalt konsulentselskap som tilbyr omfattende tjenesteporteføljer innen digitalisering.
 • Selskapet tilbyr strategiutvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og systemutvikling, digitale løsninger og drift. Sopra Steria bistår store private og offentlige organisasjoner i Skandinavia med å ta et digitalt lederskap innen sin bransje. Selskapet har 42 000 medarbeidere i over 20 land, og av dem 1350 i Norge, og selskapet hadde en omsetning på 3,8 milliarder euro i 2017.

FoUI-ekspert

 • FoUI står for  forskning, utvikling og innovasjon.
   
 • HSN prioriterer ytterligere satsning på FoUI-aktivitet i samarbeid med næringslivet i regionen, og har derfor tatt initiativ til et prosjekt for å ansette fagfolk fra regional industri som FoUI-eksperter ved høyskolen.
   
 • FoUI-ekspertene går inn i en 20-prosentstilling over to år (med mulighet for forlengelse) og blir knyttet opp mot våre fagmiljøer ved fakultetene.
   
 • De får som oppgave å etablere forskningsprosjekter, som er nyttige både for industrien og høyskolen, og de vil blant annet arbeide med å utvikle prosjektsøknader om ekstern forskningsstøtte.

Les mer på: usn.no/foui-eksperter