- Fiks systemet, ikke kvinnene

Kvinnelige toppledere samlet foran hovedkvarteret til LinkedIn i California. Foto: Privat
Kvinnelige toppledere samlet foran hovedkvarteret til LinkedIn i California. Foto: Privat

- I fremtiden vil det ikke være kvinnelige ledere, det vil bare være ledere. Fiks systemet, ikke kvinnene, sier høgskolelektor Benja Stig Fagerland ved HSN Handelshøyskolen.


Hun tok med 35 kvinnelige toppledere til fagsamling (SHEconomy Summit) i Silicon Valley i begynnelsen av april. Med på turen var blant annet ledere fra Microsoft, Compello, Forsvaret, toppidretten, HSN, interesseorganisasjoner, tenketanker og start-ups.

Digital revolusjon

- Det skjer en digital revolusjon, og spørsmålet alle stiller seg er: hvordan skal vi lykkes i fremtiden? Nye tider skaper krav til omstilling, innovasjon, hurtighet, risiko og nytt lederskap. Ledere må lære hvordan de skal forholde seg til teknologiutviklingen og hvilke grep de må ta for å holde følge med utviklingen i markedet. Den digitale revolusjonen vil forandre samfunnet vårt og måten vi lever på. Ledere trenger i langt større grad teknologisk kunnskap og nye verktøy, sier Benja Stig Fagerland.

I tillegg til å forelese i ledelse på HSN, er hun også en mye brukt foredragsholder. Hun har i 20 år jobbet med, forsket på og skrevet om begrepet SHEconomy, som hun også har registrert som et eget varemerke.

"SHEconomy Summits is one of the most important arenas for future leaders, Kimberly Lein-Mathisen, Managing Director of Microsoft Norway"

Besøk hos LinkedIn. Fv: Benja Stig Fagerland og Bente Engesland, kommunikasjonsdirektør i Statkraft og påtroppende direktør i Burson-Marsteller. Foto: Privat
Blir årlig arrangement

Turen til Silicon Valley skjedde i regi av hennes SHEconomy ™, og inkluderte besøk hos Microsoft, Google, Facebook, LinkedIn og Stanford University. Pågangen til turen var så stor at hun måtte lage en venteliste, og det som var ment som et forsøk i år, blir nå en årlig tur til California.

- Andelen av kvinner i IT og andelen kvinnelige ledere er for lav. I dag er det en overveldende majoritet av menn som jobber med teknologi. De 35 kvinnelige topplederne som deltok på årets SHEconomy Summit er enige om at kvinnelige ledere med digitale kunnskaper ikke kun er en smart ting, men at det også er klokt, og ikke minst god business, Responsen på fagsamlingen har vært overveldende og på kun få dager ble plassene revet vekk. Deltakere har allerede satt seg på neste års liste, forteller Benja Stig Fagerland.

Kan ikke kun rekruttere blant menn

Hun sier Norden trenger mange teknologer og ledere som kan drive omstilling og fremme innovasjon de neste årene. Disse kan ikke bare rekrutteres fra halvparten av befolkningen (menn).

Både Facebook og Google tok mot de norske lederne med egen hilsen og norsk flagg. Foto: Privat
- Kvinner er fortsatt underrepresentert i både teknologiske yrker og i ledelse.  Alle ledere må forholde seg til digitalisering og teknologi i deres organisasjoner og virksomheter. Ledere utfordres og ikke minst; de har et behov for å lære mer, understreker Fagerland.

Formålet med SHEconomy faglige samling i Sillicon Valley var tredelt.

  • Bidra til å øke kompetansen rundt digitalisering, innovasjon og transformasjon hos ledere.
     
  • Bidra til at kvinner i ledelse søker seg til de mulighetene slik omstilling gir.
     
  • Å utvikle nettverk på tvers av sektorer og landegrenser.

Inger Lise Nes fra HSN Handelshøyskolen utenfor Googles hovedkvarter. Foto: PrivatHSN Handelshøyskolen deltok

Benja Stig Fagerland inviterte med seg Inger Lise Nes fra HSN Handelshøyskolen på årets tur. Nes er ansvarlig for alle etter- og videreutdanningene som fakultetet tilbyr i Drammen, og beskriver turen som en stor opplevelse, og en inspirasjon.

- Flere av HSN Handelshøyskolens kunder er for tiden svært opptatt av å lære mer om digital transformasjonsledelse, og denne turen har i høy grad bidratt til større innsikt på dette fagfeltet. I tillegg er det utrolig verdifullt å bygge nettverk med så mange dyktige kvinner, som alle er opptatt av utvikling og bruk av digitale verktøy i sine respektive virksomheter, sier Nes.

 

SHEconomy Summit 2018

Flere bedrifter med sine hovedkontorer i Silicon Valley bidro til å skape et faglig tungt og bredt sammensatt program. 

Deltakerne besøkte blant annet Microsoft, Google, Facebook, LinkedIn og Stanford University.

Programmet gav kunnskap og innsikt om temaer som tidligfase investeringer, IT-sikkerhet, ny teknologi, serie-entreprenørskap, maskinlæring og hvordan inkubatorprogrammer fostrer kommersielle suksesser. 

Nye summits under planlegging: «Makt, media og påvirkning» i Washington DC og New York, «Smart Citys and Green SHEconomy».

Reportasje om turen i Teknisk Ukeblad  (krever innlogging)

SHEconomy og Benja Stig Fagerland

Les om SHEconomy på www.sheconomy.no

"Å satse på kvinner lønner seg", bokomtale og intervju i Magma, Econas tidsskrift for økonomi og ledelse

Benja Stig Fagerland om ledelse og likestilling i VG