Har fulgt IT-utviklingen i 20 år: – Det har vært en deprimerende affære

På tvers: Høgskolelektor Ståle Vikhagen, her under #hack4nos studentdag, mener IT-studenter bør lære seg verdien av å jobbe tverrfaglig. Foto: Stian Kristoffer Sande.
På tvers: Høgskolelektor Ståle Vikhagen, her under #hack4nos studentdag, mener IT-studenter bør lære seg verdien av å jobbe tverrfaglig. Foto: Stian Kristoffer Sande.

- Flere bedrifter burde absolutt vurdere å ta turen til Ringerike denne helgen, sier en av foredragsholderne under #hack4nos egen studentdag.


Tekst: Stian Kristoffer Sande

I 20 år har Ståle Vikhagen, høgskolelektor ved Handelshøyskolen ved Høgskolen i Sørøst-Norge, forelest for IT-studenter. I 20 år har han sett grensesnittet – altså tekniske løsninger for kommunikasjon mellom datasystemer og brukere – utvikle seg bedrøvelig sakte.

- Det finnes så mange IT-løsninger der ute som ikke treffer brukernes forventninger. I stedet oppleves de tullete og tungvinte. Billettautomaten til NSB trekker jeg ofte fram som et eksempel. Systemet er så håpløst lite brukervennlig at man på Oslo Sentralstasjon har egne folk som skal hjelpe kunder med å bestille billetter gjennom automaten. Med andre ord fungerer ikke den tiltenkte «automat»-funksjonen i det hele tatt.

Vikhagen understreker at dette er ett eksempel av mange.

- Derfor mener jeg mange fra næringslivet burde satt av en arbeidsdag på Ringerike denne helgen. Her kan de tilegnet seg nødvendig kunnskap om grensesnitt.

- Banal løsning

Vikhagen mener dårlige IT-løsninger ikke burde være vanskelige å unngå.

- Faktisk er løsningen veldig enkel og banal, så jeg sier til studentene mine at jeg ikke vinner en Nobelpris med dette budskapet. Løsningen er at man tidlig i utviklingsprosessen inkluderer personer fra ulike fagbakgrunner. IT-folk er i stand til å utvikle «innmaten» i en IT-løsning, men uten for eksempel designere, innovatører og økonomer risikerer man å utvikle noe kun utviklerne alene forstår.

Nye impulser: Ståle Vikhagen, høgskolelektor ved Handelshøyskolen ved Høgskolen i Sørøst-Norge, håper studentene under #hack4no oppsøker personer fra andre fagmiljø enn sitt eget.

Verdifullt hackathon

Vikhagen mener #hack4no er en fantastisk mulighet for studenter til å oppleve hvor fruktbart tverrfaglighet kan være.

- Det er ingen tvil om at tverrfaglighet i større grad sikrer et bedre grensesnitt. Vinnerforslaget fra fjorårets hackathon ble utviklet av en ren studentgruppe bestående av medlemmer fra ulike fagfelt. Jeg oppfordrer årets deltakere til å oppsøke og danne grupper med personer fra fagfelt utenfor sitt eget. Sitter man i en gruppe der alle tenker likt kommer man ikke langt.

Markedsdrevet utvikling

Selv om bakstreverske IT-løsninger har frustrert Vikhagen i mange år, ser høgskolelektoren tegn på at han vil ha mindre å irritere seg over i fremtiden.

 -  Det som skjer på app-nivå om dagen synes jeg er positiv. Grensesnittet der er ofte mye bedre enn tilsvarende løsninger på nett, og det skyldes nok at utviklerne har blitt nødt til å tenke enkelt. På mobiltelefoner har man mindre skjerm og mindre datakraft enn på PC. Så begrensninger har nok hatt en positiv effekt.

Samtidig mener han at det markedsdrevne tvinger selskaper til å legge mer vekt på brukervennlighet.

- NSB har kunnet utvikle en dårlig automat uten at det har fått alvorlig følger, fordi selskapet ikke har noen reell konkurranse. Dette er derimot ikke realiteten for de aller fleste bedrifter. I stedet er de i langt større grad enn før avhengig av å gi brukerne elegante og brukervennlige IT-løsninger. Ellers mister de kunder. Så man kan si at markedet driver utviklingen i riktig retning. 

#hack4no 2017

Arrangeres på HSN Campus Ringerike 27. og 28. oktober. Arrangementet består av et såkalt «hackathon», som er en idékonkurranse der deltakerne – som både er studenter og personer fra arbeidslivet – deler seg inn i lag og bruker åpne data fra det offentlige til å utvikle nye ideer gjennom teknologivalg, programmering, design, brukerinvolvering og forretningsmodeller.

På slutten av hackathonet kåres det en 1., 2. og 3. plass samt at det deles ut to spesialpriser til lag som har utmerket seg spesielt på noen av dømmekriteriene juryen har satt.

I tillegg til idékonkurransen blir «Juniorhack» arrangert. Det er til for barn og ungdom, hvor de inviteres til arrangementet for å lære seg å kode, lage apper, spill, kart og lignende.

Det er tredje gang #hack4no arrangeres i sin nåværende form. Bak arrangementet står Kartverket og Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) sammen med en rekke teknologivirksomheter og offentlige etater.

Ifølge arrangørene er formålet med #hack4no å samle mennesker i alle aldre og med ulike fagbakgrunner, med den hensikt å stimulere til innovasjon, næringsutvikling og gründervirksomhet samt fremme teknologiforståelse blant barn og unge.