Kommuneledere lærer om digitalisering

Kunnskap om digitalisering for kommuneledere. F.v: Britt Inger Kolset (koordinator for digitaliseringsprosjekter i Kongsbergregionen), Anne-Bjørg Aspheim (etatsjef ved sentraladministrasjonen i Modum kommune), Jostein Harm (rådmann i Sigdal kommune), Øystein Wendelborg (høgskolelektor HSN), Tove Bøe (høgskolelektor HSN og fagansvarlig), Isabelle Ringnes (foredragsholder), Inger Lise Nes (ansvarlig for videreutdanning, HSN Handelshøyskolen, campus Drammen)
Kunnskap om digitalisering for kommuneledere. F.v: Britt Inger Kolset (koordinator for digitaliseringsprosjekter i Kongsbergregionen), Anne-Bjørg Aspheim (etatsjef ved sentraladministrasjonen i Modum kommune), Jostein Harm (rådmann i Sigdal kommune), Øystein Wendelborg (høgskolelektor HSN), Tove Bøe (høgskolelektor HSN og fagansvarlig), Isabelle Ringnes (foredragsholder), Inger Lise Nes (ansvarlig for videreutdanning, HSN Handelshøyskolen, campus Drammen) Foto: Jan-Henrik Kulberg

HSN Handelshøyskolen har utviklet et nytt studium i Digitalisering, innovasjon og ledelse, i samarbeid med Sigdal kommune, Modum kommune og 7 kommuner i Kongsbergregionen.


 Bakgrunnen er digitaliseringsbølgen som skjer i kommunal sektor for tiden. Ledere må motivere de ansatte til å ta i bruk stadig mer ny teknologi i arbeidshverdagen, og til å se gevinstene av dette.

Må i førersetet

- Digital teknologi byr på store muligheter for å utvikle nye og bedre tjenester og til å forbedre måloppnåelse og verdiskaping. Det er viktig at ledere setter seg i førersetet. Det krever kompetanse. De må vite om de mulighetene som digital teknologi gir både i dag og i fremtiden, sier rådmann Jostein Harm i Sigdal kommune. 

Han har sittet i gruppen som har utviklet studiet i samarbeid med HSN.

Omstilling stiller krav til ledelse

Anne-Bjørg Aspheim, etatsjef ved sentraladministrasjonen i Modum kommune, sier kommuneledelsen så et behov for mer kunnskap.

- I forbindelse med arbeidet med digitaliseringsstrategien, så vi at vi trengte mer kompetanse på strategisk nivå. Våre mål er at vi skal gi innbyggere og næringsliv enkel og rask tilgang til våre tjenester. Vi skal være effektive i vår saksbehandling og vi skal klare å ta i bruk smarte og fremtidsrettede tjenester. Dette krever at vi som organisasjon klarer å omstille oss, og det stiller nye krav til lederne. Blant annet innebærer det økt fokus på kompetanse i organisasjonen, slik at vi kan definere hvilke behov vi har for å ta i bruk ny metodikk, samt sørge for at gevinster realiseres til beste for brukerne våre.

Kommunene må ha høye ambisjoner, mener f.v: . F.v: Britt Inger Kolset (koordinator for digitaliseringsprosjekter i Kongsbergregionen), Anne-Bjørg Aspheim (etatsjef ved sentraladministrasjonen i Modum kommune), Jostein Harm (rådmann i Sigdal kommune). Foto: Jan-Henrik Kulberg
Høye ambisjoner

Britt Inger Kolset, koordinator for digitaliseringsprosjekter i Kongsbergregionen, sier kommunene ikke kan sitte og vente på initiativ fra staten.

- Regjeringen varsler et digitalt taktskifte og høyere ambisjonsnivå for digitaliseringen av Norge. Den varsler også sterkere samordning mellom stat og kommune, for å få til økt digitalisering. Kongsbergregionen synes dette er bra, men vi tror ikke det er nok, og vi kan ikke vente på staten. Fordi digitalisering ikke primært handler om teknologi, men om endring av eksisterende praksis. Det er allment akseptert at digitalisering derfor handler om styring, organisasjonsutvikling og ledelse. Dette beskrives også i stortingsmeldingen.

Få tilbud om etter- og videreutdanning

Kolset sier ledere på alle nivåer i kommunene må sette seg bak rattet med foten på gasspedalen, dersom det skal bli økt fart på digitaliseringen.

- Da er det helt avgjørende at alle ledere har nødvendig kunnskap om det digitale trafikkbildet og veinettet. Vi ser i denne sammenheng at det er behov for et betydelig digitalt kompetanseløft blant ledere på alle nivåer i kommunene. Vi ser også at det er få etterutdanningstilbud som handler om nettopp dette. Derfor har vi, sammen med kommunene i Midt-fylket og i samarbeid med HSN, etablert dette studiet. Vi har store forventninger til at studiet skal gjøre lederne våre i stand til å bli aktive pådrivere i arbeidet med digitalisering, slik at vi kan få til det digitale taktskiftet som regjeringen ønsker.

En dramatisk annerledes verden: Isabelle Ringnes viste eksempler på hvor raskt utviklingen går, med stadig nye teknologiske produkter og løsninger. Foto: Jan-Henrik Kulberg
En dramatisk annerledes verden

Foredragsholder, gründer og teknologioptimist Isabelle Ringnes sparket i gang første kursdag for 40 kommuneledere med å vise eksempler på hvor fort de teknologiske endringene skjer.

- Hver dag skjer det noe nytt. Selv de som har som jobb å følge med på ny teknologi vet ikke hvordan de skal holde seg oppdatert.  Barna og barnebarna våre vil leve i en dramatisk annerledes verden. 65% av dagens barneskoleelever kommer til å jobbe i yrker som ikke finnes i dag.

I følge Ringnes vil de store endringene skje særlig innen:

  • Virtual Reality (VR)
  • Augmented Reality (AR)
  • Roboter
  • Kunstig intelligens

Fakta:

40 ledere, inkludert rådmenn fra Sigdal, Modum og 7 kommuner i Kongsbergregionen deltar på studiet.

Det gir 15 studiepoeng på masternivå.

Studiet er samlingsbasert og gjennomføres på campus Drammen og campus Kongsberg.
 

Målet er at ledere etter endt studium skal:

Oppnå innsikt i faglige problemstillinger knyttet til digitalisering, innovasjon og ledelse


Kunne diskutere ulike problemstillinger på et solid faglig nivå

Realisere gevinster i egen virksomhet


Oppnå innsikt i yrkesetiske, sikkerhetsmessige og juridiske problemstillinger som er relevante for fagområdet


 

Studiet har følgende hovedtemaer:

Digitaliseringsledelse/endringsledelse/
digitaliseringsstrategi


Teknologiske trender


E-Government (inkl. Sosiale medier/Smart Cities)


E-Helse/Velferdsteknologi


Personvern/Sikkerhet/Etikk