Kronikk: Dette motiverer oss

Foto: iStock/laflor
Illustrasjonsbilde: iStock/laflor

Gulrot og pisk er ikke den beste metoden, hvis du vil skape ekte motivasjon.


KRONIKK: Førsteamanuensis Anja H. Olafsen, Handelshøyskolen ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Både teoretikere og praktikere har lenge vært opptatt av hvordan vi mennesker kan motiveres for ulike oppgaver.

Derfor er det mange tilnærminger til motivasjon, og mange ulike teorier har blitt utviklet for å forstå fenomenet.

Vi ender ofte opp med å stille spørsmål som: «Er du motivert?», «Hvor motivert er du?», eller «Hvordan øke motivasjonen til mine barn, mine arbeidstakere.»

Gulrot og pisk

Når vi stiller disse spørsmålene, referer vi ofte til mengden motivasjon, og hvordan denne mengden motivasjon kan økes ved bruk av ulike strategier.

Den vanligste og mest velkjente strategien er nok gulrot og pisk – altså belønning og straff.

Det finnes imidlertid en annen tilnærming til motivasjon: «Selvbestemmelsesteorien», utviklet av professor Edward L. Deci.

Kvaliteten – viktigere enn mengden

Flere tiår med forskning har nemlig vist at kvaliteten på motivasjonen er vel så viktig som mengden.

Kvaliteten på motivasjon stammer fra ulike prosesser, og har ulike konsekvenser. Et hovedskille i selvbestemmelsesteorien går mellom kontrollert motivasjon og autonom motivasjon.

Følelsen av å bli tvunget

Kontrollert motivasjon er motivasjon som kommer fra en følelse av å bli tvunget eller lokket til å handle. Du har også gjerne en opplevelse av press eller forpliktelse fra omgivelsene rundt deg, eller fra deg selv.

Når du selv føler glede

Autonom motivasjon kan vi kanskje kalle det motsatte.  Det er atferd som kommer fra interesse og glede ved å utføre en spesifikk aktivitet eller handling.  Det kan også komme fra atferd som du selv tar initiativ til, fordi du opplever at det har personlig verdi og betydning for deg.

En rekke studier har vist at autonom motivasjon har en rekke positive konsekvenser, mens kontrollert arbeidsmotivasjon viser mindre positive, ja til og med uheldige konsekvenser.

Konsekvensene handler både om å ha det bra, og være fysisk og psykisk frisk, men også om det å prestere godt for eksempel på jobben.
Autonom motivasjon regnes derfor som optimal motivasjon, og det vi bør legge til rette for, dersom vi ønsker å skape de beste resultatene.

Psykologiske behov må dekkes

Selvbestemmelsesteorien legger vekt på at mennesker har tre grunnleggende psykologiske behov, som må tilfredsstilles for å skape optimale motivasjon.  Altså for at vi skal være det beste vi kan være, og for at vi skal ha det bra:
 

Valgfrihet
Det første behovet er behovet for autonomi, som handler om en følelse av valgfrihet og det å handle ut ifra egen vilje.

Kompetanse
Det andre behovet er behovet for kompetanse, som handler om at vi føler oss i stand til å mestre omgivelsene vi er i, og har muligheten til å bruke og utvikle evnene våre.

Tilhørighet
Til sist er det behovet for tilhørighet som går på at vi trenger å føle tilhørighet og samhold med andre mennesker og grupper, føle at andre bryr seg om oss og også at vi bryr oss om andre.

Alle disse behovene brukes for å si noe om hvorvidt miljøet vi er i, er med på å gi os motivasjon.

Sosial setting betyr mye

Ja selvbestemmelsesteorien mener faktisk at den sosiale sammenhengen som omgir oss, kan støtte eller hindre vår utvikling og fungering.

Akkurat som planter trenger sol, vann og riktig temperatur for å vokse og utvikle seg, må våre psykologiske behov tilfredsstilles for at vi skal vokse og utvikle oss, og ha det bra.

Siste nytt om motivasjon

For sjette år på rad arrangerer Høgskolen i Sørøst Norge Motivasjonskonferansen på campus Ringerike 9. november.  Fristen for påmelding er 20. oktober.

Den er åpen for alle som er interessert i å lære mer om hvordan omgivelsene våre spiller inn, hvordan behovene våre tilfredsstilles og hvordan vi skaper best mulig motivasjon.

Dit kommer tre av verdens fremste forskere på feltet, deriblant selve grunnleggeren av selvbestemmelsesteorien, Edward L. Deci.

Han har med seg Geoffrey C. Williams og Christopher C. Niemiec som vil snakke om motivasjon i arbeid, helse og utdanning.

I tillegg vil nasjonale forskere og doktorgradsstudenter presentere nye forskningsresultater.

Begynn med deg selv

Det som vi forskere snakker om i dag, kan være det du tar i bruk i morgen, enten du jobber i næringslivet, helsevesenet, utdanningssektoren eller andre steder hvor du trenger å skape motivasjon.

Uansett kan du jo spørre deg selv og prøve å kjenne etter:

- Hva er det som får meg til å føle meg bra og verdsatt, og som gjør at jeg får lyst til å gjøre mitt beste?