Kronikk: Er SSB en uavhengig og nøytral tjener for det politiske lederskap?

Christine Meyer - foto SSB
Christine Meyer - foto SSB

- Er SSB en uavhengig og nøytral tjener for det politiske lederskap, spør høgskolelektor Karl Johan Gloppen i denne kronikken.


Christine Meyer har påført seg en politisk farge som hun vil bruke lang tid på å få vasket bort som embetskvinne, skriver Karl Johan Gloppen, som jobber ved Handelshøyskolen på HSN. 

I kronikken hos forskning.no skriver han blant annet:

Statistisk sentralbyrå opererer i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon. Det manøvrerer i et felt med konfliktfylte forventninger, noe som stiller ledelsen på store prøver. Dette ser vi tydelig i saken som nå er rullet opp, hvor 25 ansatte er blitt flyttet fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.

Det er grunn til å stille spørsmål om administrerende direktør Christine Meyer har taklet disse dilemmaene på en god nok måte. SSB er et frittstående forvaltningsorgan, underlagt politisk styring og ledelse. I Norge holdes embetsverket intakt ved et politisk skifte. En ordning som skal sikre kontinuerlig styring gjennom alle politiske stormer.

Les hele kronikken hos forskning.no