Negotia skal forelese på USN

Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen og arbeidslivskoordinator Trond I. Østgård ved USN. Foto: Terje Bergersen
Signerte intensjonsavtale. Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen og arbeidslivskoordinator Trond I. Østgård ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Foto: Terje Bergersen

- Dette innebærer en unik mulighet til å øke kunnskapen om trepartssamarbeidet og verdien av et organisert arbeidsliv, sier forbundsleder Monica A. Paulsen.


Intensjonsavtalen som nylig ble inngått mellom Negotia og USN er historisk.

– Så vidt vi kjenner til har ingen gjort noe tilsvarende tidligere. Vi erfarer et savn hos mange unge arbeidstakere om hvordan norsk arbeidsliv fungerer. Dette ser også USN verdien av å formidle, sier arbeidslivskoordinator Trond I. Østgaard ved USN Handelshøyskolen.

Rent konkret innebærer avtalen at Negotia skal delta i mentorprogrammet til USN, og forelese om hvordan partssamarbeidet fungerer.

Les hele saken hos negotia.no