- Norsk politikk er preget av enighet

Jan Erik Grindheim med bok. Foto

Det sier statsviter Jan Erik Grindheim ved Handelshøyskolen HSN, som gir ut bok i valgkampen.


Grindheim har sammen med to kolleger gitt ut boken "Norsk politikk" på Universitetsforlaget. Målet er å vise hvordan norsk politikk er organisert og hvordan politisk virksomhet drives i praksis.

Hvorfor kommer boken midt i valgkampen?

– Det er nok litt tilfeldig, for det er en innføringsbok om norsk politikk generelt. For dem som følger valgkampen på nært hold, kan det likevel være interessant å se at mange av de sidene ved dagens politikk som fremstår som nye og utfordrende, ofte har vært forsøkt før. Norsk politikk er sterkt preget av tradisjon og kontinuitet, selv om det kanskje kan virke motsatt når politikerne går i valgkampmodus, sier Grindheim

Hva er spesielt med denne boken?

– Boken er skrevet sammen med professor Knut Heidar ved Universitetet i Oslo, og professor Kaare Strøm ved University of San Diego i USA, og har en systematisk sammenligning av trekk ved det norske politiske system og systemer i andre land. Alle demokratiske land er demokratier på sin måte. Vi har ønsket å spørre hvor demokratisk norsk politikk er ved å sammenligne Norge med andre land?

Hvordan skiller Norge seg fra andre land?

– Sammenlignet med andre demokratiske samfunn er det norske politiske bildet preget av stor grad av enighet og samfunnet som sådan ganske ensartet, selv om vi gjennom innvandringen de siste tiårene er blitt langt mer flerkulturelle enn tidligere. Vi har sterke politiske partier og interesseorganisasjoner i Norge, men disse samarbeider egentlig ganske godt på tvers av politiske skillelinjer og den politiske debatten er langt mindre polarisert enn i mange andre land. Om dette er bra eller dårlig for et demokrati, tar vi imidlertid ikke stilling til.

Jan Erik Grindheim er førsteamanuensis og studiekoordinator for bachelor i økonomi og ledelse ved campus Drammen.  Han har doktorgrad og hovedfag i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen, videreutdanning i statistikk fra University of Michigan, Ann Arbor.

Grindheim har også en deltidsstilling i tankesmien Civita, er leder for Europabevegelsen i Norge og styreleder i Hostelling International Norge.