Nytt medlem i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

Glenn-Egil Torgersen, professor ved Forsvarets Høgskole og professor II ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, har blitt innvalgt i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi.


Professor Glenn-Egil Torgersen ved Forsvarets Høgskole, professor II ved HSNProfessor, Dr. Glenn-Egil Torgersen mottok diplom og ble innført i akademiets matrikkel under en seremoni 16. januar i Fylkesmannsboligen i Trondheim. Han er fra 1. januar 2017 innvalgt på livstid som medlem i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi (DKNVS) i den humanistiske klasse,  gruppen for psykologi og pedagogikk.

Professor Torgersens vitenskapelige arbeid har gjennom 30 år vært fokusert mot grunnleggende problemstillinger i læring, multimedia, ledelse og samhandling, med tilhørende metodologiske spørsmål. 

 – Jeg gleder meg til å ta del i dette æreverdige og kompetente selskapet, sier han.

Les hele saken hos forsvaret.no