Slik kan mindfulness skapes på jobben

Kvinne mediterer på jobb. foto: iStock/Antonio Guillem
Foto: iStock/Antonio Guillem

Ansatte som opplever mindfulness på jobben trives bedre. Men de trenger ikke meditasjonskurs, bare den rette sjefen.


Tekst: Jan-Henrik Kulberg


Forskning på mindfulness har eksplodert de siste 10–15 årene. Den viser at mindfulness kan gi bedre helse både fysisk og psykisk. I tillegg viser en del forskning at mindfulness er forbundet med bedre ytelse og prestasjoner. 

– Mindfulness handler i bunn og grunn om evnen til å være til stede i nuet. Å være oppmerksom på det som skjer her og nå, heller enn å tenke på hva som har vært eller hva som kommer til å bli, sier førsteamanuensis Anja H. Olafsen ved Handelshøyskolen, HSN.

Arbeidsmiljøet påvirker

Gjennom 15 måneder har hun kartlagt arbeidsmiljøet i flere norske kommuner. Hypotesen hennes var at arbeidsmiljøet kan ha noe å si for de ansattes evne til å fokusere på det som skjer her og nå. 

– Jeg har tatt utgangspunkt i hvordan de ansatte opplever den nærmeste lederen sin. Føler den ansatte at lederen støtter dem? spør Olafsen. Hun sier det vil avhenge av om den ansatte har en positiv opplevelse av:

  • Autonomi (selvbestemmelse)
  • Kompetanse
  • Tilhørighet
     

Les hele saken hos forskning.no