Web-TV: Nils Ivar Agøy forteller om reformasjonen

Reformasjonen er et av de store vendepunktene i europeisk historie. Hvilke konsekvenser fikk den for Norden?  Nils Ivar Agøy var gjest i tv-sending med Tore Rem. Skjermdump.
FORTELLER PÅ TV: Reformasjonen er et av de store vendepunktene i europeisk historie. Professor Nils Ivar Agøy fra USN Handelshøyskolen er ekspert på temaet. (Skjermdump)

Hvordan ble vi Norden? Hvor kommer ideen om Norden fra, og hva består egentlig det nordiske i? Professor Nils Ivar Agøy var gjest hos Nasjonalbiblioteket og Tore Rem, da temaet var reformasjonen.


Luther mente at tro var et anliggende mellom enkeltindividet og Gud, og samtidig at verdslig øvrighet var plassert der etter Guds vilje. I Norden fløt kirke og fyrstemakt sammen i sterke statskirker. Dermed fikk protestantismen store følger for både politikk og kultur.

Spiller dette noen rolle for utviklingen av den nordiske modellen og de nordiske samfunnene slik vi kjenner dem i dag?

  • Tore Rem er direktør for UiO:Norden
  • Nils Ivar Agøy er professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge.

 

Se TV-innslaget og les hele saken her (teksten over er hentet fra nettsaken til UiO:Norden)