Personvernombudet

Personvernombudet har taushetsplikt og er faglig uavhengig fra USN i spørsmål som har med personvern å gjøre.


Personvernombudet ved USN skal:

  • Bistå alle studenter, ansatte og andre med informasjon, råd og opplæring om personvern
  • Kontrollere overholdelsen av personvernreglene
  • Utvikle kompetanse på personvern og USN sin behandling av personopplysninger
  • Rapportere direkte til øverste ledelse ved USN
  • Være kontaktpunkt og samarbeide med Datatilsynet

Personvernombudet har taushetsplikt og er faglig uavhengig fra USN i spørsmål som har med personvern å gjøre.

Kontakt personvernombudet

Paal Are Solberg er personvernombud ved USN. Du kan kontakte ham dersom du har et spørsmål eller problemer knyttet til ditt personvern ved USN. Du kan også bruke e-psotadressen personvernombud@usn.no.