Likestilling og inkluderingsutvalget

Likestilling og inkluderingsutvalget sitt formål er å bidra til like muligheter for ansatte og studenter uavhengig av kjønn og etnisk tilhørighet, funksjonsevne, seksuell orientering, alder og religion.


Utvalget er partssammensatt med 6 medlemmer + 2 studentrepresentanter. Medlemmene er valg for 3 år av gangen og utvalget har 2 møter i semesteret. Dette er medlemmene:

Arbeidsgiverrepresentanter

  • Leder Peer Sverre Andersen
  • Mette Lene Falck-Petersen
  • Pia Cecile Bing-Jonsson

Arbeidstakerrepresentanter

  • Eivind Arne Fauskanger
  • Nina Ødegård
  • Ingunn Elvekrok

Studentrepresentanter 2019

  • Anna Run Kristjandottir
  • Thuy Duong Tran (vara)