Likestilling og inkluderingsutvalget

Likestilling og inkluderingsutvalget skal bidra til like muligheter for ansatte og studenter uavhengig av kjønn og etnisk tilhørighet, funksjonsevne, seksuell orientering, alder og religion.


Utvalget er partssammensatt med 6 medlemmer + 2 studentrepresentanter. Medlemmene er valg for 3 år av gangen og utvalget har 2 møter i semesteret.

Oppdatert liste over medlemmer.


Ingrid Kristina Reitan
35 57 50 31
Send e-post