Personvernombudet

Personvernombudet har taushetsplikt og er faglig uavhengig fra USN i spørsmål som har med personvern å gjøre.


Personvernombudet ved USN skal:

  • Bistå alle studenter, ansatte og andre med informasjon, råd og opplæring om personvern
  • Kontrollere overholdelsen av personvernreglene
  • Utvikle kompetanse på personvern og USN sin behandling av personopplysninger
  • Rapportere direkte til øverste ledelse ved USN
  • Være kontaktpunkt og samarbeide med Datatilsynet

Personvernombudet har taushetsplikt og er faglig uavhengig fra USN i spørsmål som har med personvern å gjøre.

Universitetet kjøper også personverntjenester for forsking og studentprosjekter fra NSD.

Kontakt personvernombudet

Paal Are Solberg er personvernombud ved USN. Du kan kontakte ham dersom du har et spørsmål eller problemer knyttet til ditt personvern ved USN. Du kan også bruke e-post adressen personvernombud@usn.no.