Råd for livslang læring

Etter- og videreutdanning (EVU) skal være en del av USNs samlede studieportefølje og det er etablert et eget råd for å være pådriver, utvikler og koordinator for dette.


Formålet med dette rådet er å:

  • Bidra til økning i EVU-virksomheten ved å sikre en bredere forankring og tydeliggjøring av EVU som virksomhetsområdet for USN
  • Koordinere den samlede EVU-virksomheten spesielt med hensyn på å hindre konkurranse mellom USN-tilbud
  • Være pådriver for at det utvikles tilbud på tvers av fakulteter der det er formålstjenlig
  • Behandle og gi råd om fakultetenes planer for utvikling av EVU
  • Følge med utviklingen i nasjonale rammebetingelser og utvikling og bidra til at USN til enhver tid benytter sitt handlingsrom for å øke omfang og kvalitet på sin EVU virksomhet

Rådet rapporterer til rektor og er rådgivende for fakultetene og de administrative avdelinger i livslang læring saker.

keyboard_backspace Møteinnkallinger og protokoller

Kontakt

For spørsmål til eller om rådet kan du kontakte rådets sekretær Trond Magnus Vaaga-Dyrseth.