Utvalg for utdanningskvalitet (UFU)

Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) er oppnevnt av styret ved Universitetet i Sørøst-Norge og er universitetets interne organ for sikring av kvalitet i studiene.


Møteplan for UFU

Høst 2019:

  • 26. september

  • 30.-31. oktober (seminar og møte)

  • 29. november

Mandat

Les UFUs formål og mandat.

Medlemmer

Se oversikt over medlemmer i UFU.

Inkallinger

Last ned inkallinger og sakspapirer.

Møteprotokoller

Last ned og les møteprotokoller.