Utvalg for utdanningskvalitet (UFU)

Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) er oppnevnt av styret ved Universitetet i Sørøst-Norge og er universitetets interne organ for sikring av kvalitet i studiene.


Møteplan for UFU

Vår 2019:

  • 15. januar
  • 13. og 14. februar (Kongsberg)
  • 21. mars
  • 8. og 9. mai (seminar og møte)

Mandat

Les UFUs formål og mandat.

Medlemmer

Se oversikt over medlemmer i UFU.

Inkallinger

Last ned inkallinger og sakspapirer.

Møteprotokoller

Last ned og les møteprotokoller.