Utvalg for utdanningskvalitet (UFU)

Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) er oppnevnt av styret ved Universitetet i Sørøst-Norge og er universitetets interne organ for sikring av kvalitet i studiene.


Møteplan for UFU

Vår 2020:

  • 17. januar

  • 26.-27. februar (seminar og møte)

  • 29. april

  • 29. mai

Mandat

Les UFUs formål og mandat.

Inkallinger

Last ned inkallinger og sakspapirer.

Møteprotokoller

Last ned og les møteprotokoller.