Utvalg for utdanningskvalitet (UFU)

Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) er oppnevnt av styret ved Universitetet i Sørøst-Norge og er universitetets interne organ for sikring av kvalitet i studiene.


Mandat

keyboard_backspace UFUs formål og mandat

Mandater er fastsatt av styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 11. februar 2016. Revidert av styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 12. desember 2019.

Innkallinger og møteprotokoller

keyboard_backspace Innkallinger, møteprotokoller og medlemsoversikt fra 2020 og fremover

Forretningsorden

keyboard_backspace Forretningsorden (.pdf)

Møtesekretær

Har du spørsmål? Kontakt vår møtesekretær Kristin Midtbø.