Kommunikasjonsavdeling og presserom

Kommunikasjonsavdelingen jobber med kommunikasjons- og markedsrelaterte prosjekter, og vi har et aktivt og åpent forhold til pressen.


Ansatte i kommunikasjonsavdelingen legger til rette for at Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har en troverdig og målrettet kommunikasjon både internt og eksternt.

Øverste leder for kommunikasjonsavdelingen er stabs- og kommunikasjonssjef Per Eirik Lund.

Avdelingen har blant annet ansvaret for omdømmebygging, forskningsformidling, nyhetsformidling, studentrekruttering, sosiale medier, web, videoproduksjon, mediehåndtering og intern kommunikasjon.

Kommunikasjonsavdelingen vår er delt i to seksjoner med hver sin seksjonssjef.

Seksjonssjef Ingvild Gjone Sildnes 

  • Seksjon for profilering og studentrekruttering

Seksjonssjef Tania Marcelle Olsen 

For pressen

USN ønsker å holde et høyt servicenivå overfor pressen. Journalister kan ta kontakt med ansatte i Seksjon for media og formidling som bistår med å opprette kontakt med våre fagfolk og fagmiljøer.

Våre pressekontakter

Du kan også få hjelp ved å sende en mail til kommunikasjon@usn.no

Pressebilder

Kommunikasjonsavdelingen disponerer en rekke bilder til fri redaksjonell bruk, både campusbilder, portretter og situasjonsbilder. Kommersiell bruk er kun tillatt etter særlig avtale.

Her finner du USN-bilder 

Toppledelsen

Her finner du oversikt og kontaktinformasjon til toppledelsen ved USN

Eller les mer om våre fire fakulteter:

USN i sosiale medier

USN er aktiv i en rekke sosiale medier som Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn og YouTube.

Her finner du lenker og kan lese mer om USN i sosiale medier 

Visuell profil

USN ønsker å fremstå med en helhetlig, sterk og gjenkjennelig identitet. Alle våre studier og aktiviteter knyttes visuelt sammen gjennom den overordnede profilen som signaliserer felles opphav.

Her finner du logo, design og grafiske elementer