Kommunikasjonsavdeling og presserom

Kommunikasjonsavdelinga jobbar med kommunikasjons- og marknadsrelaterte prosjekt, og me har eit aktivt og ope forhold til pressen.


Tilsette i kommunikasjonsavdelinga legg til rette for at Universitetet i Søraust-Noreg (USN) har ein truverdig og målretta kommunikasjon både internt og eksternt.

Øvste leiar for kommunikasjonsavdelinga er stabs- og kommunikasjonssjef  Per Eirik Lund.

Avdelinga har mellom anna ansvaret for omdømebygging, forskingsformidling, nyheitsformidling, studentrekruttering, sosiale medium, web, videoproduksjon, mediahandtering og intern kommunikasjon.

Kommunikasjonsavdelinga vår er delt i to seksjonar med kvar sin seksjonssjef.

Seksjonssjef Ingvild Gjone Sildnes (i permisjon)

  • Seksjon for profilering og studentrekruttering

Seksjonssjef Tania Marcelle Olsen 

For pressa

USN ønsker å halde eit høgt servicenivå ovanfor pressa. Journalistar kan ta kontakt med tilsette i Seksjon for media og formidling som hjelper med å opprette kontakt med fagfolka og fagmiljøa våre.

Våre pressekontakter

Du kan også få hjelp ved å sende ein epost til kommunikasjon@usn.no

Pressebilde

Kommunikasjonsavdelinga disponerer ei rekke bilde til fri redaksjonell bruk, både studiestadbilde, portrett og situasjonsbilde. Kommersiell bruk er berre tillate etter særleg avtale.

Her finn du USN-bilde 

Toppleiinga

Her finn du oversikt og kontaktinformasjon til  toppleiinga ved USN

Eller les meir om dei fire fakulteta våre:

USN i sosiale medium

USN er aktiv i ei rekke sosiale medium som Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn og YouTube. 

Her finn du lenker og kan lesa meir om USN i sosiale medium 

Visuell profil

USN ønsker å framstå med en heilskapleg og sterk identitet som er lett å kjenne att. Alle studiane og aktivitetane våre er visuelt knytta saman gjennom den overordna profilen som signaliserer felles opphav.

Her finn du logo, design og grafiske element