Seksjon for media og formidling

Seksjon for media og formidling bistår presse og hjelper til med å opprette kontakt med våre fagfolk og fagmiljøer.


Generelle henvendelser:

Fakultetene har egen kontaktperson i kommunikasjonsavdelingen