Seksjon for media og formidling

Seksjon for media og formidling bistår presse og hjelper til med å opprette kontakt med våre fagfolk og fagmiljø


Generelle førespurnadar:

Fakulteta har eigne kontaktpersonar i kommunikasjonsavdelinga