Universitetet i Søraust-Noreg i sosiale medium

Universitetet i Søraust-Noreg er til stades i ei rekke sosiale medium. Dette er ei oversikt over hovudkontoane til USN.


YouTube

USNs YouTube-kanal finn du her

Facebook

Du treff også studentane våre på Discover USN. Her kan du stille dei spørsmål om alt du måtte lure på.

Grupper

Me har facebookgrupper for alle studiestadane våre. Her skal studentar og andre kunne stille spørsmål og få hjelp frå kvarandre. Du kan dele arrangement, etterlyse ting du har mista eller eigaren til noko du har funne, annonsere hus og leilegheiter til leige, avtale samkøyring til studiestad osb.

Twitter

Twitterstramen vår finn du på twitter.com/USN_info

Bruk @USN_info viss du vil snakke med oss eller om du har noko å fortelje om USN.

Flickr

flickr.com/hsninfo finn du bilde av universitetets leiing, og studiestadar. Me legg fortløpande ut bilde av hendingar ved USNs åtte studiestadar. Bilda er til fri bruk i redaksjonell samanheng. Fotografens namn og “Universitetet i Sørøst-Norge” må bli kreditert. Les meir om kor du kan finne USN-bilde.

Instagram

instagram.com/usn.no finn du bildestraumen vår på bildetenesta Instagram. Dette er ofte bilde me tek i farta med mobilen, når me oppdagar noko me har lyst til å dele. Bruk emneknaggen #usnstudent om du har bilde du har lyst til å dele med oss.

Issuu

issuu finn du elektroniske brosjyrer, studiekatalogar og andre dokument frå USN.

Google+

Me er til stades på  Google+. Legg oss gjerne til i din krets.

LinkedIn

Følg oss gjerne på LinkedIn.

Snapchat

Legg oss til på Snapchat. Brukernavn: usn-snap