Universitetet i Søraust-Noreg i sosiale medium

Sosiale medier ikoner

Universitetet i Søraust-Noreg er til stades i ei rekke sosiale medium. Dette er ei oversikt over hovudkontoane til USN.

Facebook

Du treff også studentane våre på Discover USN. Her kan du stille dei spørsmål om alt du måtte lure på.

Grupper

Vi har Facebookgrupper for alle studiestadane våre. Her skal studentar og andre kunne stille spørsmål og få hjelp frå kvarandre. Du kan dele arrangement, etterlyse ting du har mista eller eigaren til noko du har funne, annonsere hus og leilegheiter til leige, avtale samkøyring til studiestad osv.

Twitter

Twitterstramen vår finn du på twitter.com/USN_info

Bruk @USN_info viss du vil snakke med oss eller om du har noko å fortelje om USN.

Instagram

instagram.com/usn.no finn du bildestraumen vår på bildetenesta Instagram. Dette er ofte bilde vi tek i farta med mobilen, når vi oppdagar noko vi har lyst til å dele. Bruk emneknaggen #usnstudent om du har bilde du har lyst til å dele med oss.

Sjå også @usnutveksling si Instagramkonto for info om utveksling, og bilete frå våre studentar på utveksling.

Snapchat

Legg oss til på Snapchat. Her kan du få eit innblikk i våre studiar og kvardagen til USN-studentane. Brukarnamn: usn-snap

YouTube

USNs YouTube-kanal finn du her

LinkedIn

Følg oss gjerne på LinkedIn.

Issuu

issuu finn du elektroniske brosjyrer, studiekatalogar og andre dokument frå USN.