Profil

Universitetet i Sørøst-Norge har en profesjons- og arbeidslivsorientert hovedprofil.


 

Vi har en sterk felles identitet, knyttet til en profesjonsrettet og arbeidslivsorientert hovedprofil. Dette gjør oss godt rustet til å møte utfordringer og muligheter i årene som kommer.


Målet vårt er å skape verdier for den enkelte student, næringsliv, offentlig sektor og samfunnslivet for øvrig. Midlene er utdanning og forskning. Utviklingen og gjennomføringen av forskning og studier foregår i tett dialog med offentlig sektor og næringslivet, både på nye og allerede etablerte arenaer.

 

Tydelig til stede gjennom 8 campuser
Universitetet er en flercampusinstitusjon med åtte studiesteder i fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark. Flercampusorganiseringen innebærer blant annet at ingen av campusene har 50 prosent eller mer av den samlede studentmassen. USN har ikke ett hovedsete, men distribuert faglig og administrativ ledelse. Fakultetene og mange av instituttene er på flere campuser. Studieprogrammene drar veksler på kompetanse lokalisert ved flere campuser. Forskningsgrupper og forskningssentra er etablert på tvers av campusene.

Dette flercampuskonseptet er en sentral del av USNs profil.  Hver campus skal være en inngangsportal til hele universitetet.