Nøkkeltall

Studenter med himmel bak. Bilde.

Universitetet i Søraust-Noreg er det tiande universitetet i Noreg – etter å ha blitt etablert som høgskole i januar 2016 ble vi akkreditert som universitet den 4. mai 2018.


Studentar

Studentar, totalt: 18 060 (haust 2020)

Tilsette

2050 årsverk (haust 2020)

Fire fakultet

 • Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitskap
 • Fakultet for helse- og sosialvitskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitskap og maritime fag
 • Handelshøgskolen

Åtte campusar

 • Bø – Studentar: 2525 
 • Drammen – Studentar: 3565 
 • Kongsberg – Studentar: 1340
 • Notodden – Studentar: 1555 
 • Porsgrunn – Studentar: 2770 
 • Rauland – Studentar: 120 
 • Ringerike – Studentar: 1185
 • Vestfold – Studentar: 5005 

(Tall frå oktober 2020. Kjelde: DBH)

8 doktorgradsprogram

Ved USN har vi følgjande doktorgradsprogram:

 • Økologi
 • Kulturstudiar
 • Prosess, energi og automatiseringsteknikk
 • Pedagogiske ressursar og læreprosessar
 • Marknadsføringsleiing
 • Mikro- og nanosystem
 • Nautiske operasjonar (Fellesgrad)
 • Personorientert helsearbeid

Budsjett

Budsjett 2019: 1 847 millioner kroner.