Lagringsguide (Ansatte)

Hvor og hvordan lagre og overføre data på en sikker måte? USNs IT-tjenester tilbyr både intern lagring på USNs egne servere, lagring hos USNs samarbeidspartnere og skylagringstjenester. Denne guiden forteller deg hvordan du kan behandle og lagre ulike typer data på best mulig måte.


Lagringsguide (Ansatte)

Oversikt over ulike lagringsalternativer og hvordan de bør brukes.

Når det gjelder privat utstyr som PC/MAC, minnepenn/ekstern harddisk og private skytjenester, så har du selv ansvaret for sikkerheten knyttet til lagring her.

USNs interne lagring består i hovedsak av diskbokstaver som blir koblet opp ved innlogging (L:, M:, O:, P:, V:), men også av noen interne websystemer.

Lagring hos eksterne samarbeidspartnere/leverandører er typisk www.usn.no, min.usn.no, Canvas, P360, Figshare, Nettskjema, UiO TSD, med flere.

Lagring i skytjenester er i hovedsak knyttet til Office365-tjenester som e-post, OneDrive, Teams og en del nye tjenester som vil komme.

Les også: Klassifisering av lagringsområder
Dokumentplakat over tillatt lagringsplass

Lagingsguide og fildelingsløsninger for studenter

 

Åpen

Intern

Fortrolig

Strengt fortrolig

Lagring på PC, Mac eller harddisk

 

 

 

 

USN datamaskin m windows Kryptert  (2)

(1)

 

Privat datamaskin (BYOD - Bring Your Own Device)  (2)

 

 

 

USN Mac   (2)

 

 

 

Minnepenn / ekstern harddisk

 

(1)

 

Minnepenn / ekstern harddisk Kryptert

(1)

 

Epost

Åpen

Intern

Fortrolig

Strengt fortrolig

USN epost

 

 

 

Privat epost (gmail, hotmail, mm)

 

 

 

Lagringstjenester

Åpen

Intern

Fortrolig

Strengt fortrolig

Personlig skytjeneste (Dropbox, google, eller liknende)

 

 

 

M: USN-Personal 

 

O: USN-Open fellesområde (Alle ansatte)

 

 

 

V: USN- Secure fellesområde for enhet

(5)

 

 

L: USN-Projects

 

 

P: USN-Research

 

USN Research Data Archive (Figshare)

    (6)

UiO TSD

(6)

Administrative tjenester

Åpen

Intern

Fortrolig

Strengt fortrolig

P360

 

DFØID (Registrere tid, reise og lønn)

 

Publiseringsløsninger

Åpen

Intern

Fortrolig

Strengt fortrolig

USN intranett

 

 

usn.no

 

 

 

Andre tjenester

Åpen

Intern

Fortrolig

Strengt fortrolig

UiO nettskjema

(3)

(3)

Pure Service (mottak og registrering av henvendelser til IT-support)

 

 

Canvas

 

 

Skylagring og MS Teams

Åpen

Intern

Fortrolig

Strengt
fortrolig

Office 365, inkl USN OneDrive    
MS Teams    
Chat, notater     

 

Merknader

 1. Røde data kan lagres på laptop med fullkryptert disk, kryptert minnepinne eller kryptert ekstern harddisk. Det må påsees at krypteringen til enhver tid fyller kravene.
  Minnepenn er absolutt ikke egnet for langtidslagring. Den kan lett bli ødelagt, glemt igjen/mistet, stjålet jf. kun egnet til temporær lagring.
  Ekstern harddisk er mer solid, men den kan likevel bli glemt/mistet eller stjålet.
 2. Det anbefales generelt ikke å lagre dokumenter på lokal disk på arbeidsstasjonen din.
 3. UiO Nettskjema har støtte for å samle inn informasjon og overføre direkte til TSD, som er godkjent for å lagre røde og sorte data.
 4. Informasjon som skal deles med kolleger, bør legges på et fellesområde, ikke på ditt hjemmeområde.
 5. Gult område på V: inneholder data for organisatorisk enhet og prosjekter.
 6. For data klassifisert som Strengt Fortrolig og forskningsdata generelt:
  http://bibliotek.usn.no/forskerstotte/forskningsdata/