Lagringsguide (studenter)

Hvor og hvordan lagre og overføre data på en sikker måte.


Lagringsguide

Denne guiden forteller hvor du kan behandle, lagre, og bearbeide informasjon

Les: Klassifisering av lagringsområder  og Dokumentplakat over tillatt lagringsplass

 

Åpen

Intern

Fortrolig

Strengt fortrolig

Lagring på PC, Mac eller harddisk

 

 

 

 

Privat datamaskin / Mobile enheter  (1)

 

 

 

Minnepenn / ekstern harddisk

 

 

 

Kryptert minnepenn / ekstern harddisk

(1)

 

Epost

Åpen

Intern

Fortrolig

Strengt fortrolig

USN epost

 

 

Privat epost (gmail, hotmail, mm)

 

 

 

Lagringstjenester

Åpen

Intern

Fortrolig

Strengt fortrolig

Personlig skytjeneste (Dropbox, google, eller liknende)

 

 

 

O: USN-Open fellesområde (alle studenter og ansatte)

 

 

 

L: USN-Projects

 

 

USN OneDrive (Office 365)

 

 

UiO TSD (3)

Publiseringsløsninger

Åpen

Intern

Fortrolig

Strengt fortrolig

USN intranett

 

 

usn.no

 

 

 

Andre tjenester

Åpen

Intern

Fortrolig

Strengt fortrolig

UiO nettskjema

(2)

(2)

Pure Service (mottak og registrering av henvendelser til IT-support)

 

 

Canvas

 

 

Skylagring og MS Teams Åpen Intern Fortrolig Strengt fortrolig
Office 365, inkl USN OneDrive    
MS Teams    
Chat, notater    

Merknader

  1. Røde data kan lagres på laptop med fullkryptert disk, kryptert minnepinne eller kryptert ekstern harddisk. Det må påsees at krypteringen til enhver tid fyller kravene.
  2. UiO Nettskjema har støtte for å samle inn informasjon og overføre direkte til TSD, som er godkjent for å lagre røde og sorte data.
  3. Les mer om tilgang til og lagring av forskningsdate på følgende nettside: http://bibliotek.usn.no/kvar-du-kan-lagre-forskningsdata/category30791.html