Vi har som mål å vidareutvikle eit konkurransedyktig, regionalt forankra og entreprenørielt universitet med høg internasjonal kvalitet. Det føreset solid fagleg kompetanse, ein profesjonell administrasjon, sterke arbeidsfellesskap og samfunns- og arbeidsliv som nære samarbeids- og samskapingspartnarar.

 

 

Vår visjon

USN skal vere regionalt forankra og internasjonalt anerkjent!

 

Våre verdiar

 

Lærer hjelper elev

Nær og tilgjengeleg

– tett på studentar, arbeidsliv og lokalmiljø

Roboten symboliserer USN som et nyskapende og ærgjerrig Universitet

Nyskapande og ærgjerrig

– høge krav til studentar og tilsette

Relevant, ansvarlig og bærekraftig

Relevant, ansvarleg og berekraftig

– bidrag som tel og er til stades i dei viktige samfunnsdebattane

 

Våre satsingsområde