Et entreprenørielt universitet

USN skal være et entreprenørielt universitet

Det er når utdanning, forskning og praksis møtes på nye måter, at magien kan skje.


Verden står overfor store utfordringer. Ikke alle kan løses ved hjelp av den kunnskapen vi allerede har. Mange av de beste løsningene er ennå ikke oppdaget. Derfor jakter vi på dem sammen med studentene og partnerne våre i arbeidslivet. 

På Universitetet i Sørøst-Norge (USN) sidestiller vi det å skape verdier for seg selv med verdiskaping for andre. Vi fjerner det kunstige skillet mellom utdanning og praktisk arbeid, og kobler undervisning og forskning på arbeidslivet. 
 
Vi dyrker frem entreprenørskap gjennom at studentene får tid og tillit til å løse ekte utfordringer og oppgaver, i ekte virksomheter. Noe av det viktigste vi kan gjøre for studentene er å skolere dem i å stå i uvisshet, kunne snu seg raskt, være kreative, tenke utenfor boksen og å improvisere.  

USN er et nyskapende og fleksibelt universitet som er klar til å møte endringer. Som ekte entreprenører er vi åpne for det som er annerledes, og vi er positive til nye måter å samarbeide på. Det er dette vi mener når vi omtaler oss selv som et entreprenørielt universitet. 

Den viktigste ressursen vi mennesker har, er den medfødte evnen til å lære. Ofte trenger vi bare litt hjelp på veien. Derfor støtter vi studentene gjennom tilbud som studentbedrifter, mentorordninger, yrkesvei til høyere utdanning, jobb under utdanning og gjennom møter med næringslivsledere på campus.  

På USN skal vi stimulere nysgjerrigheten, sette etablerte kunnskaper og resonnementer på prøve og inspirere til aktiv samfunnsdeltakelse. 

USN skal ikke bare gi studentene kunnskap for fremtiden. Vi skal gi dem kunnskap til å forandre fremtiden.