Et universitet tett på arbeidslivet

USN skal være tett på arbeidslivet

USN skal ikke bare snakke om nærhet til arbeidslivet. Vi skal faktisk gjøre noe med det.


Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er et arbeidslivsintegrert universitet. Det betyr at vi er tett på arbeidslivet. USN skal være et nav for gode ideer og løsninger i regionen vår, og både studenter og ansatte er viktige ressurser.  

Vi inviterer forelesere fra offentlig og privat sektor, og arrangerer møteplasser for studenter og aktuelle arbeidsgivere. Gjennom næringsmaster og industrimaster kan studenter kombinere studier med lønnet arbeid i en bedrift. Ved å trekke arbeidslivet inn i studieprogrammene lærer studentene mer om hva som forventes av dem, og samfunnet sikres kandidater med riktig kompetanse.   

Hos oss er praksis gull. Studentene kombinerer læring på campus med læring i praktisk arbeid. Mange skriver bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med næringsliv, offentlig sektor og organisasjoner. Mer praksis gir en konkurransedyktig utdanning. Studentene forberedes bedre på arbeidslivet, og arbeidslivet får tilgang på kompetanse som kan bidra til utvikling og omstilling. 

Arbeidslivet endrer seg raskt, og det stilles økende krav til kompetanse. Derfor tilbyr USN etter- og videreutdanning for deg som ønsker en oppdatering på ditt fagfelt eller en helt ny karriere.  

 Vi har partnere blant private og offentlige aktører, og samarbeider med andre nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Gjennom vårt nære samarbeid med arbeidslivet har vi god oversikt og innsikt i fremtidige behov og hvilke krav som rettes til arbeidstakerne fremover.   

Kandidater med vitnemål fra USN har ikke bare kunnskap for fremtiden. De har kunnskap til å forandre fremtiden med gode, bærekraftige løsninger.