• Om USN»
  • Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet til USN

Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet til USN

Kunnskapsdepartementet sender oss årlig tildelingsbrev med orientering om neste års budsjettrammer, og andre forutsetninger som inngår i Regjeringens forslag til statsbudsjett.


Universitetetetsstyret skal påse at mål og resultatkrav fastsatt i tildelingsbrev, andre vedtak og interne styringsdokumenter følges opp og gjennomføres innenfor rammen av tildelte ressurser.