USN Industriakademi

USN Industriakademi. Logo.

USN skal levere godt kvalifiserte kandidater til arbeidslivet. De skal ha oppdatert kunnskap og kompetanse for å styrke næringslivets globale konkurransekraft, langsiktige vekst og løse store samfunnsutfordringer. For å nå disse målene har vi etablert USN Industriakademi.