Meir om USN profesjon

USN profesjon. Illustrasjon.

USN Profesjon skal vidareutvikle og styrke samarbeidet mellom universitetet og praksisfeltet innanfor alle lærar- og helse- og sosialfagutdanningane våre. Ny, relevant og forskingsbasert kunnskap for profesjonen og profesjonsutdanninga skal utviklast gjennom samarbeidet.


Prosjektet gjeld i hovudsak fakulteta for helse- og sosialvitskap og for humaniora, idretts- og utdanningsvitskap, og er ein del av den utviklingsavtalen som universitetet har inngått med Kunnskapsdepartementet.

Prosjektplanen for USN Profesjon er kopla tett på handlingsplanane til fakulteta. Målet er et nært og fruktbart samarbeid mellom oss som akademisk institusjon og yrkesfeltet både når det gjeld undervisning, praksisstudiar og FoU.