Universitetsvirksomhet innenfor profesjonsutdanningene

USN Profesjon er målområde 3 i utviklingsavtalen mellom universitetet og Kunnskapsdepartementet. USN Profesjon skal koble, styrke og videreutvikle samarbeidet mellom universitetet og praksisfeltet. Ny, relevant og forskningsbasert kunnskap for profesjonen og profesjonsutdanningen skal utvikles gjennom samarbeidet.

USN Profesjon. Eplelogo.

Koblingen mellom yrkesfeltet skal styrkes gjennom felles forsknings-, utviklings- og innovasjonsvirksomhet (FoUI) og samarbeid om undervisning og studieaktiviteter slik at studentenes tilbys en utdanning med helhet og sammenheng.

USN Profesjon skal koble, styrke og videreutvikle og samarbeidet mellom universitetet og praksisfeltet. USN vil som en viktig del av USN Profesjon legge til rette for etablering av universitetsvirksomheter. En avtale som universitetsvirksomhet kommer i tillegg til og har et mer omfattende samarbeidsfelt og flere koblingspunkter enn de ordinære praksisavtalene/partnerskapsavtalene som USN allerede har og som fortsatt vil være viktige.

USN og universitetsvirksomheten skal etablere et nært, likeverdig og forpliktende samarbeid med fokus på profesjonens kjerneoppgaver. Relevant og forskningsbasert kunnskap for profesjonen og profesjonsutdanningen skal utvikles gjennom samarbeidet.

Formålet er å

  • utvikle og styrke våre profesjonsutdanninger
  • øke FoUIvirksomheten innenfor den respektive profesjonen og profesjonsutdanningen
  • gjensidig kvalitetsutvikling for yrkesfeltet og USN
  • støtte virksomhetens faglige utvikling og kompetanseutvikling av eget personale
  • bidra til et godt læringsmiljø der veiledning og oppfølging av studentene i praksisstudiene er sentralt

Virksomhetens samarbeid med USN om læringsaktiviteter, veiledningsmetodikk, evaluering og vurdering av skikkethet vil være viktige element.