Forskning

Forskningen i senteret er rettet inn mot tre forskningsprogrammer: (1) Øyets strukturer og synsfunksjon, (2) Utvikling av syn og øyemotorikk og (3) Synsergonomi, livskvalitet og samhandling.


(1) Øyets strukturer og synsfunksjonen

  • Øyets netthinnestruktur og synsfunksjonen: normal utvikling og aldring
  • Øyets optikk: utvikling av brytningsfeil og presbyopi (presbyopi = aldersrelatert langsynthet)
  • Øyets fremre segment

(2) Utvikling av syn og øyemotorikk

  • Syn og læring

(3) Synsergonomi, livskvalitet og samhandling

  • Synsergonomi, belysning og aldring
  • Aldring, syn og mestring ved nevrologiske tilstander
  • Helse og samhandling relatert til syn, diabetes og slag
  • Synshemminger og synsrehabilitering