Nettstudier og e-læring

E-læring brukes om ulike former for undervisning hvor du bruker din datamaskin. Undervisningen foregår gjerne via nett. I USNs nettstudier står e-læring helt sentralt, men e-læring blir også tatt mer og mer i bruk ved undervisning av campusstudenter.