Studieprogram og studieplan

Et studieprogram kan beskrives som en enhet som studenter blir tatt opp på og får studierett til. Et studieprogram består av ett eller flere emner. Et studieprogram beskrives i en studieplan, og et emne beskrives i en emneplan som bygger på studieplanen.

Som student er du knyttet til et studieprogram eller et kurs (gjelder for EVU-studier som ikke er studiepoenggivende). I tillegg til å være knyttet til et studieprogram, er du også knyttet til et kull.

Hvert studieprogram har ett eller flere emner som du skal ha vurdering i. Består du vurderingen i et emne, har du bestått det og får studiepoeng for dette. Når du har bestått vurderingen i alle emnene som kreves på studieprogrammet, har du fullført studiet. Er studiet vitnemålsgivende får du vitnemål og Diploma Supplement, hvis ikke får du karakterutskrift.

Her finner du lenke til alle studieplaner.