Økonomi og ledelse ved Salzburg University of Applied Science

Elise er 23 år og studerer økonomi og ledelse. Hun valgte å ta et semester i Salzburg, både for å styrke CV-en, i tillegg til ønsket om å få oppleve dette.


salzburg

Forberedt på en ny studiehverdag

Jeg deltok på sommerskolen i Hønefoss sommeren før jeg reiste på utveksling. Noe av grunnen var at jeg forventet å måtte delta mer aktivt i diskusjoner og gruppearbeid ved studiet i utlandet. Det var fremmed for meg å måtte delta på denne måten, og jeg måtte forberede meg på det.

Timeplanen var totalt uvant for meg. Noen få fag gikk over hele semesteret, mens andre bare hadde så lite som tre forelesninger inkludert eksamen. Muntlig deltagelse og det å delta aktivt i diskusjoner og gruppearbeid var sentralt. Skolen hadde også obligatorisk oppmøte i alle fag og mange av fagenes eksamenskarakter bygget delvis på deltagelse. Skolen var ellers lik skolen hjemme i størrelse.

En erfaring for livet

Utvekslingsstudiet var virkelig en opplevelse jeg er glad jeg fikk med meg i livet. Å bo og studere i utlandet var både spennende og utfordrende både med tanke på å være på et så fremmed sted og ikke kjenne noen rundt deg. Studiemiljøet på skolen var kjempe bra, spesielt blandt de internasjonale studentene. Det var alltid noe å finne på og noen og være med. Skolen hadde en litt mer åpen timeplan enn hva jeg er vant med og åpnet derfor for å finne på mye på fritiden også. Jeg likte spesielt det å bo der og bli kjent med kulturen og byen, lære språket og deres tradisjoner. I tillegg til mine studie relaterte fag tok jeg tysk og Austrian Culture, og deltok i Tandem Learning programmet. Dette gav meg mye spennende i møte med en ny kultur og å bli kjent med de lokale. Å studere i utlandet gir deg muligheten til å lære deg selv å kjenne bedre, stå sterkere på egne ben samt evnen til å lære andre å kjenne. Vi hadde flere prosjekter hvor vi samarbeidet i grupper og jeg tar med meg gode kunnskaper rundt det å kunne kommunisere godt med tanke på ulike kulturer. 

Anbefaler utveksling

Utveksling er et spennende steg å ta i studietiden og er virkelig noe å anbefale for alle som har muligheten til det. Det gir deg så mange gode opplevelser og ting du kan ta med deg videre i livet både i arbeid og på fritiden. Det gir deg kontakter over hele verden og det lærer deg å by på deg selv.

Les om vår avtale med Fachhochschule Salzburg

 Lik HSN utveksling på facebook