St. Pölten University of Applied Sciences

Utveksling for barnevern og vernepleier.


Avtaletype: Erasmus
Land: Østerrike
Institusjonens hjemmeside: Nettside
Kurskatalog: Informasjon til internasjonale studenter

Utveksling for sosialfag. 

Universitetet er en del av SocNet-nettverket som USN er medlem av. Det vil si at de er med i international week som arrangeres årlig, med mer.

Det har ikke blitt sendt studenter på utveksling til partneren tidligere, men ved interesse, kan programkoordinator kontaktes og det kan ses på muligheter for dette.