University of Natural Resouces and Life Sciences (BOKU)

Wien er en Østerrikes hovedstad og har 1,7 mill innbyggere. Byen har en sentral beliggenhet midt i Europa og er et godt utgangspunkt for å reise i Europa. Wien blir betraktet som en "grønn" by med store grøntområder i og rundt byen.


Avtaletype: Erasmus
Land: Østerrike
Institusjonens hjemmeside: Institusjonens hjemmeside
Kurskatalog: Informasjon til internasjonale studenter

Antall plasser

Utveksling for 5 studenter innenfor biologi, natur og miljøfag.

Opptakskrav

Engelsk på nivå B" (Common European framework of reference of languages) 

Minst 60 studiepoeng innenfor faget må være bestått ved USN før utreise.

Søknadsfrister

Klikk her for informasjon om å søke utveksling.

Kandidatene blir vurdert og rangert og listen over studenter som er aktuelle blir deretter sendt til BOKU.

Intern frist USN er:

1. februar for kommende høstsemester

15. september for kommende vårsemester

Frist for å søke til BOKU er 31. mai og 1. november.

Skolepenger/finansiering

USN-studenter er på utvekslingsopphold og betaler ikke skolepenger. Som Erasmusstudent vil du også kunne få støtte opp mot ca 400 euro.

Lånekassen gir også støtte til delstudier i utlandet.

Les mer om finansiering.

Godkjenning av studiepoeng

Delstudiet i utlandet må forhåndsgodkjennes av instituttet/fakultetet.

30 ECTS credits tilsvarer 30 studiepoeng ved USN.

Semesterinndeling

  • Winter Semester (WS) oktober - ultimo february
  • Summer Semester (SS) ultimo februar - juli

Bolig

Internasjonalt kontor på BOKU hjelper norske studenter å finne bolig

Visum

Studenter fra Norge trenger ikke visum til Østerrike.

Forsikring/Vaksiner

Med europeisk helsetrygdkort er du dekket gjennom Folketrygden. Mer informasjon på nettsidene til HELFO. Se også hva vi skriver om forsikring.

Vaksiner er ikke nødvendig.