Upper Austria University of Applied Sciences

Utveksling for økonomi og ingeniør


Avtaletype: Erasmus
Land: Østerrike
Institusjonens hjemmeside: Institusjonens nettside
Kurskatalog: Internasjonal kurskatalog

Antall Erasmusplasser: 2 økonomifag, 1 ingeniørfag.