Vis studievalg

Poengberegning, PPU

Hovedtrekk ved poengberegning ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning.


Karakterpoeng

Karaktersnittet omregnes til poeng slik: A=50, B=40, C=30, D=20, E=10.

Snittet ditt vektes i forhold til antall studiepoeng. (Eksempel: Et emne på 20 studiepoeng er dobbelt så mye verdt som et emne på 10 studiepoeng.)

+Utdanningspoeng

Du får 15 utdanningspoengpoeng hvis du har minst 60 studiepoeng i to eller flere undervisningsfag i norsk skole.

=Konkurransepoeng

Konkurransepoeng er summen av karakterpoeng og utdanningspoeng.

Har du/får du mastergrad?

Søkere med mastergrad eller tilsvarende prioriteres foran øvrige søkere.

Fra 2019 kreves det mastergrad for alle søkere til PPU.
(Unntak vil gjelde for idrett og utøvende/skapende kunstfag).

Regelendringer

Vær oppmerksom på at det kan komme noen endringer i reglene for poengberegning innen 15. februar 2017.


Se mer utfyllende og detaljerte regler for poengberegning og rangering.