Vis studievalg

Poengberegning, PPU

Hovedtrekk ved poengberegning ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning.


Prinsipper for fordeling av plassene

  1. Inntil 50 prosent av plassene kan kvoteres til søkere med grunnutdanning fra HSN.
  2. Søkere med mastergrad prioriteres før øvrige søkere.

Poengberegning

Etter at prinsippene ovenfor er benyttet fordeles plassene på bakgrunn av følgende poengberegning:

Karakterpoeng

Karaktersnittet omregnes til poeng slik: A=50, B=40, C=30, D=20, E=10.

Snittet ditt vektes ut fra antall studiepoeng. (Eksempel: Et emne på 20 studiepoeng er dobbelt så mye verdt som et emne på 10 studiepoeng.)

+Utdanningspoeng

Du får 15 utdanningspoengpoeng hvis du har minst 60 studiepoeng innenfor to eller flere fag som HSN tilbyr fagdidaktikk i.

=Konkurransepoeng

Konkurransepoeng er summen av karakterpoeng og utdanningspoeng.

Endring i regelverket

Det kan komme mindre endringer i regelverket for poengberegning på PPU frem til 1. mars.


Se mer utfyllende og detaljerte regler for poengberegning og rangering.