Vis studievalg

Poengberegning, videreutdanninger

Hovedtrekk ved poengberegning ved opptak til videreutdanninger.


Karakterpoeng

Karaktersnittet omregnes til poeng slik: A=50, B=40, C=30, D=20, E=10.

Snittet ditt vektes i forhold til antall studiepoeng. (Eksempel: Et emne på 20 studiepoeng er dobbelt så mye verdt som et emne på 10 studiepoeng.)

+Utdanningspoeng

Du får 1 utdanningspoeng per beståtte 30 studiepoeng utover bachelorgrad (180 studiepoeng). Maksimalt får du 4 utdanningspoeng.

+Praksispoeng hvis studiet krever praksis

På studier med krav om praksis får du 4 poeng per år med praksis utover minstekravet. Maks 20 poeng. (Er det ikke krav om praksis får du ingen praksispoeng)

=Konkurransepoeng

Konkurransepoeng er summen av karakterpoeng og eventuelle andre poeng.


Se mer utfyllende og detaljerte regler for poengberegning og rangering.