Resultat og publisering av opptak

Når og hvordan resultatene i lokalt opptak publiseres


Dato for publisering

Resultat av opptak publiseres i et stort tidligopptak 24. mai, der alle unntatt PPU får endelig eller betinget svar. 10. juli er det et justerende hovedopptak, hvor blant annet resultater til PPU blir publisert.

 • Master,- grunn-, videreutdanning og TRES, Forkurs, Realfagskurs og Y-vei
  24. mai sendes det ut tilbud til de beste kvalifiserte søkerne på studier med konkurranse, og til alle kvalifiserte søkere på studier helt uten konkurranse.  

  Siden flere søkerne avslutter utdanning våren 2018 vil endelig rangering foreligge 10. juli. Søkere som kvalifiserer seg våren 2018 blir foreløpig rangert og deltar i mai-opptaket, betinget av at de ettersender resultater innen 1. juli.
   
 • Praktisk-pedagogisk utdanning
  10. juli publiseres opptaket, og ettersendingsfrist for søkere til PPU er den 1. juli. På grunn av stor saksbehandlingsmengde bør du forholde deg til frister du får informasjon om i kvitteringseposter fra oss.

  Du må svare på tilbud eller ventelisteplassering innen oppgitt frist. Supplering fra venteliste kjøres to dager etter svarfrist og deretter ved behov.

Du må svare på tilbud/ventelisteplassering innen frist

Får du tilbud eller ventelisteplassering får du oppgitt en svarfrist i tilbudsbrevet. Du må innen denne går ut svare på tilbud/ventelisteplassering. Svarer du ikke innen frist vil du miste tilbudet/ventelisteplasseringen.

Ditt svar registrerer du i SøknadsWeb (https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=hsn)

Du finner mer informasjon om ventelister på våre nettsider.


Avslutter du utdanning vår 2018?

Selv om du ennå ikke har avsluttet kvalifiserende utdanning får du svar på din søknad i mai-opptaket. Du blir rangert på bakgrunn av resultater fullført til og med høstsemesteret 2017. Står du på venteliste etter mai-opptaket vil din poengsum bli justert i juli-opptaket på resultatene av fullført utdanning. Det samme vil gjelde for søkere som avslutter utdanning som vil gi tilleggspoeng, står du på venteliste justerer vi poengsummen din i juli-opptaket.

Merk at for søkere til TRES, y-vei og forkurs så er det resultatene til og med høstsemesteret 2017 som er gjeldende for de som fullfører utdanning vår 2018. Her vil ikke rangeringen bli justert for søkere som avslutter sin utdanning vår 2018.

Får du betinget tilbud har du frist frem til den 1. juli til å dokumentere betingelsen som er oppgitt i eposten du mottar med resultat av opptaket.